BUDŻET OBYWATELSKI Podkarpacie

Czym jest budżet obywatelski!

rio_www

Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!


Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.

Dlaczego budżet obywatelski?

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Szanowni Mieszkańcy Stalowej Woli, dobrze, że nasze miasto ma obwodnicę i natężony ruch samochodów z centrum przeniesie się na obrzeża. Wariantów obwodnicy było kilka, ale najtańszym, wybranym przez władze Stalowej Woli oraz Niska po serii konsultacji z mieszkańcami obu gmin, okazał się ten, który widzą Państwo tuż za swoimi oknami. Niestety, zabrakło determinacji ze strony obecnej władzy, aby wszcząć procedurę umożliwiającą zamontowanie ekranów akustycznych. Odsunięcie w czasie (o ponad 3 lata) decyzji o rozpoczęciu budowy obwodnicy dawało szansę na wybranie jak… Czytaj dalej

Na wniosek radnych Dariusza Przytuły i Renaty Butryn z klubu radnych Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe odbyło się posiedzenie połączonych komisji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w Radzie Miasta i Radzie Powiatu Stalowowolskiego z udziałem m. in. dyrektorów szpitala powiatowego, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, starosty, prezydenta. Sytuacja w naszym powiecie jest bardzo trudna. – spośród personelu szpitala zarażonych jest 7 lekarzy i 31 pielęgniarek,… Czytaj dalej

Jaślanie sami mogą zdecydować na co chcą przeznaczyć pól miliona złotych w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Ostateczny termin składania propozycji przez mieszkańców mija 11 września. 

Propozycje projektów mogą obejmować zarówno zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie i modernizacji istniejących obiektów, dróg czy budynków. Można również zgłaszać propozycje

Na co wydać pół miliona złotych? Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego

dotyczące zagadnień społecznych z zakresu edukacji, kultury i wzajemnych działań na rzecz mieszkańców. – Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy… Czytaj dalej

W ostatnim czasie w różnych i niezależnych od siebie stronach internetowych czy stacjach telewizyjnych dostrzec możemy wiadomości o niskim stanie wód, który grozi nam największą suszą od co najmniej 50 lat. Według danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 16 kwietnia 42 stacje mierzące przepływ wód w rzekach na 500 istniejących pokazały, że stan jest poniżej normy.

W zeszłym roku taki stan był tylko 10 stacjach. Poziomy wód w Wiśle czy w Sanie powoli, ale jednak ciągle spada. Widać to po coraz liczniejszych zdjęciach coraz częściej pojawiających… Czytaj dalej

Od 9 do 23 listopada br. jasielscy seniorzy w wieku powyżej 65 lat mogą zapisać się na bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Podkarpacki E- Senior”. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS. Celem projektu „Podkarpacki E-Senior” jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego (w tym gmina Miasto Jasło) w oparciu o działania rozwojowe: szkoleniowe i animacyjne. W ramach projektu seniorzy… Czytaj dalej

Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tym samym na pięciu kolejnych budynkach miejskich pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Wartość realizowanej przez Miasto inwestycji wynosi blisko 1 mln złotych, a dofinansowanie ponad 670 tys. złotych. Zakres projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Jasielskiego Domu Kultury (ul. Kołłątaja), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Szkolna), Przedszkola Miejskiego nr 11 (ul. Sikorskiego), Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kopernika) oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 (ul. Mickiewicza).

W wyniku realizacji wcześniejszych projektów instalacje fotowoltaiczne… Czytaj dalej

Budżet obywatelski to najlepszy sposób na wysłuchanie potrzeb społeczności lokalnych, które mają możliwość zgłaszania swoich propozycji inwestycji do zrealizowania i wybrania w głosowaniu tych najbardziej potrzebnych i oczekiwanych.

Inwestycje te dotyczą budowy czy remontu infrastruktury, ale także działań prospołecznych z zakresu oświaty, sportu czy kultury. Dębicki budżet obywatelski został wprowadzony trzy lata temu dzięki staraniom Mariusza Szewczyka Burmistrza Miasta Dębica przy wsparciu radnych.

W mieście odbyły się już 3 edycje budżetu obywatelskiego – w pierwszej z 2016 roku na pomysły mieszkańców przeznaczone… Czytaj dalej

Kredyty mają kluczowe znaczenie dla rozwoju samorządów. Dzięki nim można zrobić nie tylko więcej, ale i szybciej. Ale kredyty mają jednak swoją cenę. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu kredytu wiąże się z analizą możliwości jego spłaty z uzyskiwanych przychodów. Jeżeli dany podmiot przeznacza środki uzyskane z kredytu na inwestycje przynoszące dochody to powinien  uwzględniać relacje dochodu do długu oraz koszt obsługi kredytu.

Przenosząc te rozważania na nasze lokalne podwórko, możemy zauważyć, że co prawda miasto zmienia swoje oblicze, powstają rożne przedsięwzięcia, które mają… Czytaj dalej

Transport drogowy to branża, w której polscy przewoźnicy w Europie radzą sobie bardzo dobrze. To dziesiątki tysięcy miejsc pracy, również na Podkarpaciu. W Brukseli powstał jednak pomysł, aby firmy te objąć przepisami dotyczącymi pracowników delegowanych. Oznaczałoby to, że po kilku dniach od przekroczenia granicy kierowca podlegałby prawu pracy państwa, w którym przebywa. Byłoby to niekorzystne m.in. dla polskich firm. Przez biurokrację i wzrost kosztów mogło upaść wiele małych i średnich firm transportowych w Polsce, Hiszpanii i na Węgrzech.

Udało się temu zapobiec dzięki staraniom podkarpackiej… Czytaj dalej

Przyznawanie wysokich nagród to nie tylko domena rządu Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Po informacjach posła Krzysztofa Brejzy z Platformy Obywatelskiej, postanowiłem sprawdzić, jak Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli z ramienia PiS, rozdaje nagrody z podatków mieszkańców. Pisma z zapytaniem skierowałem do Urzędu Miasta i do wszystkich instytucji podległych prezydentowi miasta. Nie przypuszczałem, że odkryję taką rozrzutność w wydawaniu publicznych pieniędzy.

Najbardziej szokujące jest podwójne wynagrodzenie ukryte w nagrodach dla najbliższej koleżanki prezydenta Lucjusza Nadbrzeżnego, którą zatrudnił w swojej kancelarii zaraz po wyborach, dając… Czytaj dalej