Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

„Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach.” – Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Niewiele osób wie, że pierwszy w Polsce budżet partycypacyjny został zrealizowany w Sopocie w 2011 roku i wtedy mało kto się spodziewał, ze tego rodzaju eksperyment stanie się jedną z najpopularniejszych koncepcji, która w tak dużym stopniu angażuje mieszkańców w proces zarządzania miastami.

W mojej opinii, budżet partycypacyjny ma szereg bardzo istotnych zalet. Przede wszystkim poprzez angażowanie i aktywizację mieszkańców ma wymierny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego przez co służy demokratyzacji procesu decyzyjnego odnoszącego się do podziału środków na inwestycje miejskie. Tym samym zwiększa przejrzystość zarządzania środkami publicznymi i ma wyraźny wpływ na zmniejszenie ilości przypadków korupcji. Z własnego doświadczenia wiem, że wraz ze wzrostem świadomości obywatelskiej i wiedzy na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy miasta – władze miasta, co w dużym stopniu wpływa na zwiększenie wzajemnego zaufania.

Co za tym idzie, dzięki organizacji bezpośrednich spotkań mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w dialogu między urzędnikami, a organizacjami pozarządowymi oraz wszelkimi oddolnymi inicjatywami. Pozwala to na lepszą integrację oraz większą identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz znacznie wpływa na wzrost odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Najważniejszą zaletą budżetu obywatelskiego w mojej opinii jest jednak to, że środki kierowane są przede wszystkim do najbardziej potrzebujących grup społecznych i najbiedniejszych obszarów, dzięki czemu możliwy jest prawdziwie zrównoważony rozwój miejski pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym środowiskowym, który wpływa na podniesienie jakości życia w mieście.

Zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem budżetu partycypacyjnego na pewno jest dużym wyzwaniem. Ale dzięki temu, że traktuje on mieszkańców nie jako stronę oceniającą wydatkowanie środków, ale jako partnerów do dyskusji, nadając im prawo do miasta, pozwoli na efektywne wdrażanie reform strukturalnych i gospodarczych oraz przyczyni się do wzrostu poparcia społecznego dla zredefiniowanej polityki miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>