Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Wypowiedzi

Kategoria dla wypowiedzi o Budżecie Obywatelskim

Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

„Rzeszowski Budżet Obywatelski powstał w ubiegłym roku, choć tak naprawdę w podobnej formie jest realizowany od początku mojej pierwszej kadencji. Polegał on na tym, iż co roku, przed ułożeniem budżetu spotykaliśmy się na każdym osiedlu z mieszkańcami i słuchaliśmy ich życzeń dotyczących konkretnych inwestycji. Te najbardziej potrzebne wpisywaliśmy do budżetu na kolejny rok. W następnych latach realizowaliśmy kolejne inwestycje. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego nie oznacza, że zrezygnujemy ze spotkań z mieszkańcami osiedli. Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje,… Czytaj dalej

Jarosław Makowski, Dyrektor Instytutu Obywatelskiego

Jarosław Makowski – Dyrektor Instytutu Obywatelskiego www.instytutobywatelski.pl

Pozytywne doświadczenia Sopotu, Zielonej Góry czy Dąbrowy Górniczej pokazują, że aktywna działalność i zaangażowanie są kluczem do sukcesu wprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Nie widzę powodów, dla których Stalowa Wola, przy zachowaniu specyfiki miasta i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, nie poradziłaby sobie z wprowadzeniem tego instrumentu. Obawy Pana Prezydenta o złe dysponowanie pieniędzmi są bezpodstawne – doświadczenie miast pokazują, że tam, gdzie wprowadzono budżet obywatelski, mieszkańcy bardziej racjonalnie… Czytaj dalej

„Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach.” – Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Niewiele osób wie, że pierwszy w Polsce budżet partycypacyjny został zrealizowany w Sopocie w 2011 roku i wtedy mało kto się spodziewał, ze tego rodzaju eksperyment stanie się jedną z najpopularniejszych koncepcji, która w tak dużym stopniu angażuje mieszkańców w proces zarządzania miastami.

W mojej opinii, budżet partycypacyjny ma… Czytaj dalej

Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Pierwszy rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Łodzi zaowocował ogromnym zainteresowaniem łodzian. Obywatelskie projekty dotyczyły wielu dziedzin. Mieszkańcy składali wnioski w sprawach modernizacji i utworzenia boisk doposażenia szkół i przedszkoli, budowy placów zabaw. Pojawiały się też wnioski na zakup komputera, czy pianina dla Domu Dziennego Pobytu, które znalazły sie wśród zwycięskich projektów. Największą ilość głosów uzyskał projekt dotyczący poprawy warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku, ale też utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego internetu… Czytaj dalej

Norbert Mastalerz – Prezydent Miasta Tarnobrzega

Tarnobrzeg jest pierwszym miastem na Podkarpaciu, które dało swoim mieszkańcom bezpośrednią możliwość zdecydowania na co przeznaczą część pieniędzy z budżetu miasta. Takie rozwiązanie świetnie sprawdziło się w kilku polskich miastach, m. in. Tarnowie. Jestem pewien, że sprawdzi się także w Stalowej Woli. Jako Prezydent Tarnobrzega dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy włączyli się w ideę budżetu obywatelskiego, czyli najpierw zgłaszali projekty, a potem ochoczo mobilizowali się do głosowania i wreszcie, głosowali. To była świetna lekcja społeczeństwa obywatelskiego. Dorastamy… Czytaj dalej