Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Mieszkańcy miasta mogą decydować o wydatkach z budżetu miasta.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której zadecydują sami mieszkańcy i mieszkanki. Wpierw przygotują projekty zadań, a potem w powszechnym głosowaniu wybiorą najważniejsze z nich do realizacji.

Np. plac zabaw na Osiedlu Zasanie, modernizacja chodnika na ulicy Okulickiego, budowa boiska przy szkole, oświetlenie ulicy, budowa skateparku ale także mogą być to projekty edukacyjne, medyczne, kulturalne zgłaszane przez mieszkańców, stowarzyszenia, Rady Osiedli.

Aby wprowadzić budżet obywatelski w Stalowej Woli  nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola prezydenta miasta.

Podstawą prawną do utworzenia budżetu obywatelskiego jest artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym, na mocy którego w wypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Budżet Obywatelski na Podkarpaciu wprowadzony został w takich miastach jak: Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Boguchwała, Głogów Małopolski. Teraz chcemy wprowadzić budżet obywatelski w Stalowej Woli.

1 mln złotych tyle chcemy przeznaczyć z budżetu miasta na Stalowowolski Budżet Obywatelski dla mieszkańców. To mieszkańcy Stalowej Woli płacą podatki i to mieszkańcy mogą wybrać swój projekt jaki prezydent i rada miejska ma wykonać.

Wygląda to tak: grupa mieszkańców, stowarzyszenie lub rada osiedla zgłasza projekty. Tworzona jest lista inwestycji i zadań. Wybrana komisja, po przeprowadzeniu społecznych konsultacji z mieszkańcami wybiera 10 projektów spośród całej listy zgłoszonych przez wnioskodawców. Odbywa się głosowanie, w którym mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Wybierane są 4 zadania do realizacji wybrane w głosowaniu.

 

Budżet Obywatelski w Przemyślu [1 mln zł.]

 1. Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji przy ul. Bohaterów Getta.
 2. Plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” przy SP 14.
 3. Doposażenie klas przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.
 4. Modernizacja asfaltowych boisk sportowych przy SP 6.

 

Budżet Obywatelski w Boguchwale [140 tyś. zł]

 1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Tkaczowa.
 2. Remont placu przy Szkole Podstawowej – również  od strony ul. Tkaczowa.
 3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi w stronę kładki na Wisłoku.

 

Budżet Obywatelski w Tarnobrzegu [1 mln zł]

 1. Siłownia zewnętrznej na osiedlu Serbinów i Siarkowiec
 2. Modernizacja ul. Borów wraz z budową chodnika.
 3. Oświetlenie na Os. Piastów.

 

Budżet Obywatelski w Głogowie Małopolskim [100 tyś. zł]

 1. Siłownia na świeżym powietrzu nad Stawami Głogowskimi
 2. Oświetlenie stadionu Głogovii.
 3. Boisko trawiaste oraz teren rekreacyjny na osiedlu Niwa.

 

Budżet Obywatelski w Rzeszowie [6 mln zł]:

 1. Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska – Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska – Południe”
 2. Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką.
 3. Park przy ul. Bł. Karoliny.
 4. „Street Workout Park” Bulwary Rzeszowskie.
 5. Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego
 6. Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na Os. Biała w Rzeszowie.
 7. Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ulicy Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem.
 8. Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją poboczy i wykonanie chodnika od al. Wyzwolenia do dz. Nr 936/5.
 9. Zagospodarowanie Tereniu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych.

 

Ale zacznijmy od początku jak to może funkcjonować w Stalowej Woli na przykładzie Miasta Łodzi www.budzet.dlalodzi.info :

(Kliknij na poszczególny krok, aby rozwinąć szczegóły)

1. Zastanów się, czego brakuje w Stalowej Woli
2. Mam pomysł. Co dalej?
3. Wypełniamy formularz zgłoszeniowy.
4. Formularz wypełniony. Co dalej?
5. Formularz złożony. Czy to oznacza, że zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku?
6. Moje zadanie jest w porządku. Co teraz?