Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Dotychczas Karta Dużej Rodziny przysługiwała jedynie rodzicom i dzieciom, którzy w momencie wprowadzenia programu wychowywali trójkę dzieci. Jednak dzięki wprowadzonym zmianom o Kartę Dużej Rodziny od 2019 roku mogą się ubiegać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci (nieważne, w jakim są  one wieku obecnie oraz to, czy żyją).

Dzięki Karcie Dużej Rodziny można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe. Rodzice mają prawo do zniżek dożywotnio. Karta przysługuje też osobom, które pozostawały w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg.

Karta uprawnia do zniżek w wybranych sklepach na terenie Stalowej Woli

Karta uprawnia do zniżek w wybranych sklepach na terenie Stalowej Woli i w całej Polsce

Czy są zniżki na prąd z Kartą Dużej Rodziny? Tak.

Tani prąd w ramach podwyższonego limitu 3000 kWh (3 MHw) przysługuje rodzicom lub opiekunom posiadającym  Kartę Dużej Rodziny.

Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny? Kto może ją wydać?

 Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty.

W jaki sposób rodzic ma wykazać, że miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – osoba składająca wniosek podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica, dla których wnioskuje o Kartę, ale wykazuje również dzieci (jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie KDR również dla nich; w przypadku dziecka niespełniającego warunków, zaznacza się rolę jej osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”).

Termin realizacji: Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Karty wydawane są w terminie ok.1 miesiąca od rozpatrzenia wniosku.

Miejsce składania wniosków o wydanie KDR: Urząd Miasta Stalowa Wola Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych ul. Wolności 7, pokój nr 11, telefon kontaktowy: 15 643 34 84

Czy są jakieś opłaty za wydanie pierwszej karty? Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1390).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 99).

Autor: Jakub Ginalski-Gagat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>