Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Rada Miasta Tarnobrzega przystąpi do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawicielem i reprezentantem zostanie prezydent miasta Grzegorz Kiełb.

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) z siedzibą w Rzeszowie jest jedną z kilkunastu regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki. PROT jako związek stowarzyszeń zrzesza Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy m. in.: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Jarosław, Nowa Dęba, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury. Głównym zadaniem PROT jest wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, rozbudowa systemu informacji turystycznej, integracja środowisk turystycznych przez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami i organizacjami i przedsiębiorcami.

PROT koordynuje również działania w zakresie planowania imprez turystycznych, inicjuje i opiniuje plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, a także zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych.

PROT swoje cele realizuje poprzez m.in.:

- organizację działań promocyjnych w kraju i za granicą;

- wydawanie folderów i informatorów o atrakcjach i produktach turystycznych;

- organizację szkoleń, kursów, konferencji;

- współpracę z mediami;

- rozwijanie Podkarpackiego Systemu Informacji i Promocji Turystyki;

- zorganizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej.

Cele realizowane przez PROT zbieżne są z zadaniami własnymi Gminy Tarnobrzeg, zmierzającymi do promocji miasta i jego walorów turystycznych. Członkostwo w PROT będzie istotnie wzmacniało działania w przedmiotowym kierunku. W związku z dużą rolą, jaką odgrywa Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w zakresie rozwoju turystyki oraz popularyzacji walorów Województwa Podkarpackiego, przystąpienie do jej struktur niesie wiele korzyści, w tym:

- możliwość udziału w imprezach targowych organizowanych przez PROT z rabatami;

- bezpłatny udział w giełdach turystycznych w regionie i imprezach w regionach partnerskich;

- nieodpłatna promocja w sieci informacji turystycznej w kraju;

- nieodpłatna promocja w Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej za granicą oraz polskich placówkach zagranicznych i polonijnych, współpracujących z PROT;

- preferencje w programach wizyt studyjnych dziennikarzy;

- priorytet w publikacjach prasowych inicjowanych przez PROT;

- zniżkowy lub bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez PROT;

- preferencje w prezentacji na stronie internetowej PROT;

- bezpłatny link ze strony internetowej PROT.

Uczestnictwo Gminy Tarnobrzeg w PROT daje także możliwość współpracy trójsektorowej, czyli samorząd-organizacje pozarządowe – przedsiębiorcy w zakresie rozwoju turystyki na obszarze działania, co jest istotne z punktu widzenia Tarnobrzega, jako Miasta poszukującego szerszego wsparcia w procesie promocji swoich zasobów turystycznych. Na mocy §8 ust. 2 statutu PROT.

Gmina Tarnobrzeg stanie się jego członkiem zwyczajnym i stosownie do brzmienia §9 pkt 5 statutu PROT, zobowiązana będzie do regularnego opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej na rok 2016 wynika z uchwały Nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna” z dnia 12 kwietnia 2013 r. i dla samorządu gminnego o liczbie mieszkańców od 10 do 50 tys. wynosi 2 500 zł.

tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>