Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej Tarnobrzega, na której może dojść do odwołania radnego Witolda Zycha z funkcji Przewodniczącego Komisji Techniczno- Inwestycyjnej.

Tarnobrzeski radny Witold Zych nie jest już członkiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości został wyrzucony z klubu. Od wyboru na radnego dał się poznać jako ten, który śmiało wygłasza swoje poglądy i pomysły. To nie podobało się Klubowi PiS, który nie lubi takie osoby, które nie idą głosem partii tylko swoim torem. W uzasadnieniu do uchwały przygotowanej przez PiS odwołującej radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Techniczno – Inwestycyjnej czytamy:

„Statut Miasta Tarnobrzega w paragrafie 43 ust. 3 nadaje Przewodniczącemu Rady Miasta uprawnienie do wnioskowania o odwołanie przewodniczącego komisji stałej rady po zasięgnięciu opinii Komisji Głównej. Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Przewodniczący Rady Miasta postanowił złożyć wniosek o odwołanie Pana radnego Witolda Zycha z funkcji Przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega, który Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku zaopiniowała pozytywnie. Zasadniczym powodem złożenia wniosku i w konsekwencji projektu uchwały, było cofnięcie rekomendacji Klubu Prawa i Sprawiedliwości dla Pana radnego do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji. Radny Witold Zych został zgłoszony i wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, gdyż większość radnych wybranych z Komitetów Prawa i Sprawiedliwości oraz Moje Miasto Tarnobrzeg, udzieliła Panu radnemu kredytu zaufania licząc na dobrą współpracę w komisji oraz z władzą wykonawczą Miasta Tarnobrzega, czego owoce miały przekładać się na rozwój naszego miasta. Niestety tej współpracy zarówno podczas prac komisji, jak również we współpracy z Prezydentem i jego służbami- nie było. Dodatkowo, nienależyte zachowania i wypowiedzi Pana radnego Witolda Zycha w trakcie sesji Rady Miasta, uzasadniają podjęcie inicjatywy odwołania radnego z funkcji przewodniczącego. Decydując się na przewodniczenie komisji Rady Miasta, radny mimo nawet ewentualnych różnic w poglądach z władzą wykonawczą, powinien podejmować współpracę z prezydentem i jego służbami na poziomie komisji, gdyż tego wymaga dobro prac ciała, któremu przewodniczy. Brak współdziałania szkodzi samej komisji jak również całej Radzie Miasta. Przewodniczenie Komisji powinno obligować również radnego do określonych zachowań i wypowiedzi, które w powszechnym odczuciu nie powinny przekraczać podstawowych norm kultury sprawowania mandatu radnego gminy. W ocenie

Klubu Prawa i Sprawiedliwości, do której się przychyliłem, ta granica przez Pana radnego Witolda Zycha była niejednokrotnie przekraczana. Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny i prawny przedkładam projekt uchwały w sprawie odwołania Pana radnego Witolda Zych z funkcji Przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega, co uważam w pełni za uzasadnione”.

Z tego wynika, że w Klubie PiS nie można mieć swoich poglądów, swojego zdania i swoich myśli. Na tej samej sesji zostanie powołany nowy Przewodniczący Komisji.

Zdjęcie FB

Witold Zych - Radny Rady Miasta Tarnobrzega

Witold Zych – Radny Rady Miasta Tarnobrzega

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>