Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

10 czerwca, radni podejmą decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Wnioskiem z dnia 17.04.2014 r. Frac S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 6 zwróciła się o sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  działek  ewidencyjnych Nr 71/16, Nr 71/17, Nr 71/20, Nr 71/21, Nr 71/22,  Nr 71/23, Nr 71/24, Nr 71/25 i Nr 71/26  o łącznej pow. 3,0077 ha położonych w obrębie  3-Centrum w Stalowej Woli.

Działki Nr 71/2 i 71/3 zostały oddane w dzierżawę dla Firmy Frac S.A. w Rzeszowie z przeznaczeniem pod budowę Centrum Handlowo-Usługowego z parkingami na okres 30 lat na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXVI/458/01 z dnia 26 stycznia   2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Następnie w wyniku podziału w/w działek powstały działki 71/23, 71/24, 71/25 i 71/26 obr. 3. działki Nr 71/16, 71/17, 71/20, 71/21 i 71/22 zostały oddane w dzierżawę dla Firmy Frac S.A. w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy Centrum Handlowo-Usługowym na okres 29 lat na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XL/785/02 z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Niezłomnych

Centrum Handlowo – Usługowe przy ul. Niezłomnych

Przedmiotowe działki zostały zabudowane obiektem przeznaczonym na cele handlowo-usługowe, parkingami, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Stalowej Woli AP.V-7353/87/2001 z dnia 05.06.2001 r. w sprawie pozwolenia na budowę    „Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Niezłomnych w Stalowej Woli na działkach nr; 71/2    i 71/3.

Umowa dzierżawy na działki Nr 71/2 i 71/3 została zawarta w dniu 5 lutego 2001 r. na okres 30 lat z przeznaczeniem na budowę obiektu handlowo-usługowego. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 11.12.2013 r. dotyczącym zmiany oznaczenia działek.

Umowa dzierżawy na działki Nr 71/16, 71/17, 71/20, 71/21 i 71/22 została zawarta w dniu 16 września 2002 r. na okres 29 lat z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 16 września 2002 r. i 11 grudnia 2013 r. Frac S.A. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak NB.I.7353/39/2003/SW    z dnia 05.12.2003 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie parteru, natomiast decyzją NB.I.7114-24/12/SW z dnia 13.08.2012 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie antresoli budynku handlowo-usługowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość, która jest dzierżawiona na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

Z naszych informacji wynika, że Urząd Miasta nie wie na jaki cel zostanie przeznaczona działka, ta niewiadoma może być przeszkodą na wydanie przez Radę Miejską zgody w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Druga sprawa jaka wynika ze sprzedaży, jest taka, że z uzyskanych pieniędzy zostanie spłacone zadłużenie miasta oraz możliwe jest wyremontowanie takich ulic jak Braci Szumelewiczów. Podczas spotkania majowego koalicji z prezydentem, wiceprzewodniczący Dariusz Przytuła zaznaczył, że pieniądze powinny pójść na ten cel. Prezydent nie wykluczył tego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>