Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Z oficjalną wizytą przybyła na Podkarpacie Marszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa Błońska. Pani Marszałek podczas całego pobytu na Podkarpaciu towarzyszyła poseł Renata Butryn. Po uroczystej 65 Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej pani Marszałek udała się na spotkanie z mieszkańcami Wielopola Skrzyńskiego. Wizyta związana była z obchodami 100-lecia urodzin Tadeusza Marii Kantora.

Pani Marszałek odwiedziła Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Półgodzinny spacer po rynku był okazją do rozmowy z mieszkańcami o problemach gminy i sukcesach.

Rzeszów, Politechnika Rzeszowska

Rzeszów, Politechnika Rzeszowska

Wójt Wielopola Skrzyńskiego, Marek Tęczar dziękując za przybycie tak znamienitym gościom zauważył, że jest to historyczne i bezprecedensowe wydarzenie Wielopola Skrzyńskiego. Podziękował również Pani Marszałek Małgorzacie Kidawie – Błońskiej i Pani Poseł Renacie Butryn za stałe wsparcie Gminy Wielopole Skrzyńskie w podejmowanych inicjatywach.

Następnie delegacja udała się do Stalowej Woli na spotkanie na Wydziale zamiejscowym Politechniki Rzeszowskiej. Na spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, studenci oraz seniorzy stalowowolscy. Obecna była również reprezentacja Huty Stalowa Wola S.A. z prezesem Antonim Rusinkiem.

Marszałek była pod wrażeniem gmachu Politechniki Rzeszowskiej. – Myśl, żeby prowadzić ośrodek dydaktyczny blisko tak dużego zakładu jakim jest Huta Stalowa Wola ma ogromne znaczenie. Współpraca może przynieść obopólną korzyść. O już istniejącej współpracy pomiędzy HSW S.A. a Politechniką Rzeszowską mówił prezes Antonii Rusinek zapewniając, że studenci wydziału zamiejscowego PRz znajdą w hucie staże, a w przyszłości dobrze płatną pracę.

Na dniach zostanie podpisane porozumienie między Hutą Stalowa Wola a Politechniką Rzeszowską. Studenci będą mogli liczyć na staże i praktyki a ci najbardziej ambitni na zatrudnienie między innymi w biurze konstrukcyjnym.

Ostatnim punktem wizyty Marszałek była Stolica Polskiej Wikliny – Rudnik nad Sanem. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury, w Centrum Wikliniarstwa. Pani Marszałek Małgorzata Kidawa – Błońska i Poseł Renata Butryn powitane zostały przez Burmistrza Rudnika Nad Sanem Waldemara Grochowskiego. Pani Marszałek zwiedziała wystawy wikliniarstwa i uczestniczyła w pokazie rękodzieł z wikliny. Po spotkaniu z mieszkańcami zakończyła wizytę na Podkarpaciu.

Przedstawiciele HSW S.A.

Przedstawiciele HSW S.A.

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Od lewej: Marszałek Sejmu, Rektor PRz, Waldemar Pawłowski

Od lewej: Marszałek Sejmu, Rektor PRz, Waldemar Pawłowski

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Maria Ragan - Radna Województwa Podkarpackiego

Maria Ragan – Radna Województwa Podkarpackiego

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Prezes HSW Antoni Rusninek

Prezes HSW Antoni Rusinek

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli

Z mieszkańcami Wielopola Skrzyńskiego

Z mieszkańcami Wielopola Skrzyńskiego

Wójt Wielopola Skrzyńskiego, Marszałek Sejmu i Poseł Renata Butryn

Wójt Wielopola Skrzyńskiego, Marszałek Sejmu i Poseł Renata Butryn

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Poseł Renata Butryn i Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa - Błońska

Poseł Renata Butryn i Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńśkim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Wpis do Księgi Pamiątkowej w Wielopolu Skrzyńskim

Wpis do Księgi Pamiątkowej w Wielopolu Skrzyńskim

W Wielopolu Skrzyńskim

W Wielopolu Skrzyńskim

Marszałek, Wójt, Poseł

Marszałek, Wójt, Poseł

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Marszałek Sejmu i Wójt Wielopola Skrzyńskiego

Marszałek Sejmu i Wójt Wielopola Skrzyńskiego

Z mieszkańcami

Z mieszkańcami

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Powitanie w Wielopolu Skrzyńskim

Powitanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Spotkanie w Wielopolu Skrzyńskim

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Prezentacja wyrobów z wikliny

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem

Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa - Błońska, Poseł Renata Butryn i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska, Poseł Renata Butryn i Burmistrz Rudnika nad Sanem

Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa - Błońska

Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska

Stalowa Wola

Stalowa Wola

Stalowa Wola

Stalowa Wola

Spotkanie na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Spotkanie na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Marszałek Sejmu RP w Stalowej Woli

Marszałek Sejmu RP w Stalowej Woli

Poseł Renata Butryn

Poseł Renata Butryn

Poseł Renata Butryn

Poseł Renata Butryn

Marszałek Sejmu ze studentem PRz

Marszałek Sejmu ze studentem PRz

Od lewek Prezes HSW Antoni Rusinek, Poseł Renata Butryn, Student PRz, Marszałek Sejmu RP

Od lewek Prezes HSW Antoni Rusinek, Poseł Renata Butryn, Student PRz, Marszałek Sejmu RP

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Spotkanie Marszałek Sejmu w Stalowej Woli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>