Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli I kadencji odbędą się 16 grudnia 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 9. Inicjatywę Rady Seniorów zgłaszał w 2013 r. w poprzedniej Radzie Miejskiej – Dariusz Przytuła, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Głośno podkreślał o potrzebie wprowadzenia takiego organu doradczego. (Wniosek radnego Przytuły ws. powołania Rady Seniorów )

O wniosku radnego Dariusza Przytuły pisały również media lokalne (link: Portal StaloweMiasto). Obecny prezydent Stalowej Woli korzystając z pomysłu Dariusza Przytuły, radnego poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, ogłosił wybory do Rady Seniora na środę – 16 grudnia 2015 roku. Miejska Rada Seniorów w Stalowej Woli, podejmować będzie działania w celu integracji stalowowolskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu lokalnej społeczności Stalowej Woli.

Urząd Miasta w Stalowej Woli

Urząd Miasta w Stalowej Woli

Rada będzie organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Stalowa Wola. Rada reprezentować będzie interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Będzie miała prawo formułować oraz przekazywać opinie i  stanowiska dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy, a szczegółowy zakres zadań Rady określać będzie statut Rady Seniorów.

Dariusz Przytuła – jest również autorem programu dla seniorów AKTYWNI 60+. Program obecnie jest zaniedbywany przez obecne władze miasta.

Wytyczne:

Uczestnikami Forum są mieszkańcy Miasta Stalowa Wola, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat i zgłoszą chęć udziału w Forum do dnia 14 grudnia 2015 r. na stosownym formularzu. Formularze należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 9.

Tylko osoby, które zgłoszą swój udział w Forum będą uprawnione do głosowania.

Wybory przeprowadzi Miejska Komisja Wyborcza. Kandydaci do Komisji muszą wypełnić stosowny formularz i złożyć go do dnia 16 listopada 2015 r. do godz.1530 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli – Biuro Rady Miejskiej pok.43. Członkowie Komisji nie mogą kandydować do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Miejska Rada Seniorów wybierana jest spośród osób, które  najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, zgłoszonych przez co najmniej 30 obywateli, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz osób starszych, organizatorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kluby seniora działające na terenie miasta, sekcje emerytów i rencistów działające przy związkach zawodowych, prowadzące działalność na terenie miasta Stalowa Wola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>