Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się finał konkursu Lady D, zorganizowanego przez Poseł Renatę Butryn. Inspiracją do konkursu organizowanego od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet była Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która szczególnie nakłania do wspierania kobiet z niepełnosprawnością.

Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled, czyli Damy Niepełnosprawnej. Wyróżnienie „Lady D.” kojarzone jest również z tragicznie zmarłą księżną Walii – Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Konkurs powstał z inicjatywy Marka Plury Posła do Parlamentu Europejskiego oraz śp. Krystyny Bochenek.

Celem konkursu jest nadanie tytułu honorowego Lady D. niepełnosprawnym laureatkom, które poprzez swoje zaangażowanie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Niepełnosprawne kobiety działające aktywnie na polu społecznym, artystycznym,  sportowym, bądź zawodowym pokazują świat, w którym nie ma dla nich barier nie do pokonania, jeśli tylko ktoś przyjazny i życzliwy da im możliwości do działania, a także szansę docenienia samych siebie i zmotywuje do dalszej pracy. Niepełnosprawność nie oznacza końca przygody życia, a raczej początek zmierzenia się z własnymi słabościami i przeciwnościami losu, pokonywanie ograniczeń, które często tkwią tylko w naszych głowach.

To przedsięwzięcie pomaga spojrzeć na kobiety przez pryzmat ich niepełnosprawności, które miały odwagę i siłę do radzenia sobie z różnymi trudnościami codziennego życia, dokonując czegoś niezwykłego.

Na gali wystąpiła laureatka konkursu Pani Agaty Widlarz, studentka Uniwersytetu Rzeszowskiegozaśpiewa piosenkę Maryli Rodowicz „Niech żyje bal”, piosenkę Andrzeja Zauchy „Czarny Alibaba” oraz piosenkę „List” Edyty Górniak.

Wystąpił również kabaret muzyczny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobni, który kierowany jest przez panią Annę Dębską – Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie.

Kapituła w składzie: Renata Butryn – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Kapituły, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, Anna Tomczyk – Redaktor TVP Rzeszów, Małgorzata Magdoń – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, Krystian Tomczyk – Pracownik Biura Poselskiego Renaty Butryn, wybrała laureatów konkursu:

W kategorii „Dobry Start” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Paulina Molicka. Pani Paulina Molicka jest studentką I roku studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku filologia polska. Interesuje się dziennikarstwem, nagrała wywiady z wieloma znanymi aktorami, statystowała w kilku odcinkach serialu „Czas honoru”. Oprócz dziennikarstwa, Pani Paulina rozwija swoje pasje poprzez pisanie recenzji książek oraz publikowanie opowiadań. Jest autorką bloga „niepełnosprawna w sieci”, w którym pokazuje czytelnikom, że pomimo wielu trudności można spełniać swoje marzenia i cieszyć się życiem.

W kategorii „Kultura i Sztuka” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Agata Widlarz.Pani Agata Widlarz jest studentką II roku filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, lecz jej pasją nie jest język tylko muzyka. Od 5. roku życia gra na fortepianie, Od 7 lat uczy się śpiewu w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, wystąpiła na wielu koncertach i w wielu spektaklach. Pani Agata śpiewa także w projektach muzycznych organizowanych przez Fundację PRO OMNIBUS” w Ciechocinku. Pani Agata Widlarz zdobyła wiele wyróżnień na festiwalach muzycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W kategorii „Sport” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Monika Młot. Pani Monika Młot jest aktywnym członkiem i zawodnikiem Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”. Sport jest jej pasją, szczególnie strzelectwo, w którym osiąga bardzo wysokie wyniki. Pani Monika otrzymała wiele wyróżnień za osiągnięcia sportowe. W 2014 r. zdobyła 3 złote medale w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Laserowym oraz srebrne i brązowe medale w Strzelectwie Pneumatycznym. Oprócz działalności sportowej, Pani Monika ma duże zasługi w dziedzinie kultury, bierze udział w przeglądach muzycznych i występach.

W kategorii „Życie Społeczne” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Barbara Bień. Pani Barbara Bień jest dziennikarką promująca profilaktykę raka piersi i narządów rodnych. Licznymi publikacjami i audycjami uczyniła wiele dobrego dla szerokiej rzeszy ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Aktywnie uczestniczy w działalności Klubu Amazonek Fundacji „S.O.S. Życie” w Mielcu. W 2003 r. zainicjowała potrzebę utworzenia związku stowarzyszeń a po dwóch latach starania doprowadziła do zarejestrowania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego skupiając obecnie 33 organizacje o bardzo zróżnicowanym przekroju działalności, jest obecnie V-ce Prezesem Forum.

Kapituła postanowiła przyznać jedno WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu, Pani Sylwii Murdzy-Chrobak. Pani Sylwia Murdza-Chrobak już od lat 60. zaczęła organizować życie kulturalne na Ziemi Dębickiej. Działa charytatywnie na rzecz Polaków na Litwie oraz Ukrainie. Łączy środowisko lokalne: rodziny osób starszych, młodzież szkolną oraz wolontariuszy. Jest założycielką Zespołu Ludowego MORSY, którego działalność jest często nagradzana. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu skutecznej walki z rakiem piersi i prężnie działa w Dębickim Stowarzyszeniu „Amazonki”. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W kategorii „Życie Zawodowe” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Elżbieta Chmura. Pani Elżbieta Chmura jest od 25 lat bibliotekarką, pracującą w Bibliotece Publicznej w Pustkowie-Osiedlu. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Milenium – Brzeźnica 2007”. Książki to jej pasja, propaguje ideę czytelnictwa wprowadzając programy dotyczące bajek i baśni w przedszkolu, organizuje szereg konkursów czytelniczych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Jest wolontariuszką wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci chorych m.in. na mukowiscydozę. „Jej krótkie co prawda rączki – obejmują i zataczają bardzo duży krąg, który rozświetla, cieszy i jednoczy małych i dużych”.

Podziękowania otrzymały wolontariuszki działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego:

  • Pani Barbara Baranowska – jest jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” w Stalowej Woli, od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Organizuje rajdy turystyczne, swoją działalnością ukazuje możliwość samodzielnego podróżowania i zwiedzania miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich.
  • Pani Maria Kasprowicz – jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli, prowadzi jednocześnie w ramach działalności Stowarzyszenia Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, oferując w ten sposób kompleksową pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Pani Maria Kasprowicz z powodzeniem integruje środowisko osób niepełnosprawnych, działa na rzecz ochrony ich zdrowia i rehabilitacji leczniczej.
  • Pani Elżbieta Kęsik – w latach 2007-2015 sprawowała funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, została odznaczona  medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” przez Ministra Kultury, zorganizowała wiele imprez i koncertów charytatywnych, m.in. koncert na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę pn. „Anioły są takie ciche…”.
  • Marta Polniaszek – uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, została w tym roku nagrodzona w etapie powiatowym Konkursu „8 Wspaniałych” za swoją działalność na rzecz osób szczególnej troski. 
  • Pani Anna Wójcik – jest Prezesem Dębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, wspiera osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne. Dzięki staraniom Pani Ani oraz przy poparciu władz samorządowych powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Pielęgnacyjny w Dębicy, skupiający osoby potrzebujące, chore oraz niepełnosprawne.
  • Pani Ewa Ziajko – jest Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Ewy, uczestnicy warsztatu znajdują się co roku w czołówce prestiżowego Konkursu pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Pani Kierownik z sukcesem aktywizuje podopiecznych oraz pomaga im włączyć się w życie społeczne.

Pani Poseł Renata Butryn – organizatorka podkarpackiej gali i konkursu LADY D. wręczyła podziękowania dla Członków Kapituły Pana Dyrektora Macieja Szymańskiego, Pani Kierownik Małgorzaty Magdoń, Pani Redaktor Anny Tomczyk, oraz dla Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego – Jego Magnificencji Pana prof. dr. hab. Aleksandra Bobkow imieniu Pana Rektora prosimy Pana prof. Wojciecha Walata –Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla Pani Anny DębskiejPrezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie – za przygotowanie wspaniałego występu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobni oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy na naszego Facebooka i polubienie naszej strony na FB https://www.facebook.com/budzetobywatelskistalowawola?ref=hl , tam znajdą Państwo wkrótce relację video, a poniżej fotorelacja:

LD1 ld2 ld3 ld4 ld5 ld6 ld7 ld8 ld9 ld10 ld11 ld12 ld13 ld14 ld15 ld16 ld17 ld18 ld19 ld20 ld21 ld22 ld23 ld24 ld25 ld26 ld27 ld28 ld29 ld30 ld31 ld32 ld33 ld34 ld35 ld36 ld37 ld38 ld39 ld40 ld41 ld42 ld43 ld44 ld45 ld46 ld47 ld48 ld49 ld50 ld51 ld52 ld53 ld54 ld55 ld56 ld57 ld58 ld59 ld60

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>