Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Pomysły

Kategoria dla publikacji zgłaszanych pomysłów na wykorzystanie BO

Od 21 października wszyscy mieszkańcy Dębicy, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać propozycje projektów do pierwszego w historii Dębicy Budżetu Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej do 20 listopada 2015 r.

W przyszłym roku na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 800 tys. złotych. O tym które inwestycje zostaną wykonane zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Dębicy.

„Głos mieszkańców zawsze będzie dla mnie najważniejszy! Jestem pewien, że utworzenie Budżetu Obywatelskiego dla dębiczan przyczyni się do zainicjowania wielu interesujących projektów” – mówi… Czytaj dalej