Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./  zostaje zwołana  Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 12 grudnia 2014r. o godz. 9.00 w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok (dot. kwoty 339.471,21zł).
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok  (dot. kwoty 367.406,80zł).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok (dot. kwoty 928.299,59zł) – (projekt zostanie doręczony przed Sesją).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2014rok (projekt zostanie doręczony przed Sesją)
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta   Stalowa Wola (projekt zostanie   doręczony przed Sesją).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli a Gminą Stalowa Wola w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej (dot. części działki nr 2233/18 o pow. 14,82 m2).
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej (dot. części działki nr 2233/18 o pow. 15,60 m2).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (dot. działek nr 395, 287/14).
 13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych i wyboru ich Przewodniczących (projekt zostanie doręczony przed Sesją).
 17. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (projekt zostanie doręczony przed Sesją).
 18. Interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>