Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się o godzinie 14.00 w Sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.
Proponowany porządek obrad:

1. Złożenie ślubowania przez Radnego.
2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.
5. Oświadczenia i informacje.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie.
8. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko.
9. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne.
10. Uchwała w sprawie zmian granic Miasta Rzeszowa.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania takiej umowy.
13. Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2015 r.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejscowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.
15. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka w Rzeszowie.
16. Powołanie komisji i uzupełnienie składu osobowego komisji Rady Miasta Rzeszowa.
17. Wybór Radnych w skład Kapituły ds. honorowych wyróżnień.
18. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.
19. Interpelacje i zapytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>