Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Akcja Aktywizacja-YEI”.

Projekt, który kończy się stażem adresowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lat, która obecnie nie pracuje i nie uczy się. Zakłada on aktywizację młodzieży poprzez wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznych, płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” obejmować będzie:

- szkolenia zawodowe - dostosowane do oczekiwań uczestników,

- staże zawodowe - 3- miesięczne, uczestnicy otrzymują stypendium,

- zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- szkolenia językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B,

- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowo uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, posiłek w trakcie zajęć oraz ubezpieczanie NNW. Istnieje także możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych.

Liczba miejsc ograniczona do 10 osób.

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu

Ul. 11 listopada 8, 39-400 Tarnobrzeg

e-mail: osz.tarnobrzeg@ohp.pl

tel. 15 823 58 00 lub 695-616-963

akcja-aktywacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>