Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Prezydent RP Bronisław Komorowski rozpoczął swoją służbową wizytę na Podkarpaciu od wizyty w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Prezydenta powitała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Poseł na Sejm RP Renata Butryn, minister Zdzisław Gawlik, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który zaraz po ceremonii nie znalazł już czasu na dalszą część ważnej debaty o innowacyjności Podkarpacia i opuścił spotkanie.

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że działanie programu modernizacji technicznej sił zbrojnych, które trwa od 2001 r. widać najlepiej w takich jednostkach, jak ta w Rzeszowie. Dodał, że widzi ogromny postęp w zakresie organizacji brygady oraz jej wyposażenia i z satysfakcją odnotowuje plany szybkiego pogłębienia jej modernizacji technicznej. Czasy są niebezpieczne, trzeba jak najwięcej zrobić dla podniesienia polskiej zdolności do obrony własnego terytorium – uważa prezydent Komorowski. Według niego, proces podnoszenia poziomu wydatków na siły zbrojne, który zaczął się w Polsce bardzo wcześnie, daje dobre efekty.

Podczas piątkowej wizyty Podhalańczycy zaprezentowali prezydentowi sprzęt bojowy, którym dysponują. Odbył się również krótki pokaz ich umiejętności strzelniczych oraz wspinaczkowych. W trakcie wizyty prezydentowi towarzyszył zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz.

Kolejnym punktem wizyty głowy państwa na Podkarpaciu była debata na Uniwersytecie Rzeszowskim pn. „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”, gdzie Prezydent przedstawił i podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze wspieraniem innowacyjności. Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – to niektóre założenia prezydenckiego projektu ustawy.

- Po pierwsze innowacyjność, po drugie innowacyjność i po trzecie innowacyjność. Tylko tędy wiedzie droga do utrzymania zdolności konkurencyjnych przez polską gospodarkę w świecie, który jest skazany na konkurowanie. Trzeba mówić o tym, co zrobić, aby zapewnić dalszy wzrost gospodarczy, bo wzrost gospodarczy jest drogą do utrzymania i zwiększenia dobrobytu w Polsce – mówił  Bronisław Komorowski.

Prezydent uważa, że realny jest postulat, aby w ciągu 10 lat Polska mogła się znaleźć w pierwszej grupie najbardziej innowacyjnych państw UE. – Kierując się m.in. takim przekonaniem zbudowaliśmy konkretne narzędzie na rzecz wspierania innowacyjności – podkreślił.

 Prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada:

  1. Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia;
  2. Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120% poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150% w odniesieniu do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
  3. Możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały;
  4. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.

Ostatnim punktem wizyty na Podkarpaciu była Dębica, gdzie podczas spotkania w ratuszu Prezydent powiedział: Moim zdaniem, pewne zjawisko odchodzi do historii – ten fakt ulokowany w naszych głowach, ten podział na Polskę A i na Polskę B; Polskę wschodnią gorzej się rozwijającą. To jest skutek pracy wszystkich miast, gmin i całego tego pasa wschodniego. To skutek funkcjonowania naszej ojczyzny w systemie, który z natury swojej sprzyja likwidowaniu dużych różnic w poziomie życia. Prezydent podkreślił, że dalszy rozwój tego regionu będzie potwierdzeniem, że nie ma żadnej Polski A czy Polski B. „Ona jest tylko w ludzkich, a szczególnie w politycznych głowach, jest to nadużywane. Bo dzisiaj procesy ujednolicenia szans poszły zdecydowanie dalej”.

Bronisław Komorowski odwiedził też siedzibę DARCO Sp. z o.o – producenta elementów techniki grzewczej i wentylacyjnej. Następnie pojechał do miejscowości Pustków, gdzie zwiedził ekspozycję przy Górze Śmierci Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

Zdjęcia i wiadomość własna i prezydent.pl

rz1 rz2 rz3 rz4 rz5 rz8 rz9 rz10 rz11 rz12 rz13 rz14 rz15 rz16 rz20 rz21 rz22 rz23 rz26 rz31 rz32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>