Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli trwa V – edycja  konkursu Wiedzy Ekonomicznej. W dniu 25 lutego odbyło się seminarium na temat „Budżetu Obywatelskiego”. W seminarium udział wzięli zaproszeni goście , w których wprowadzono budżet obywatelski.

Uczestników konkursu, a także obecnych  nauczycieli oraz zaproszonych gości przywitał Dyrektor Szkoły – Paweł Ciołkosz. Obecna była również Wicedyrektor Halina Idec i nauczyciel prowadzący uczniów konkursu Wiedzy Ekonomicznej Pan Jerzy Miszczyszyn. Miasto Rzeszów reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Andrzej Dec, Urząd Miasta Tarnobrzega reprezentowali Krzysztof Walczyk i Artur Anioł. Inicjatorem wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli jest Dariusz Przytuła, który również uczestniczył w seminarium. Panią poseł Renatę Butryn, która objęła honorowy patronat nad konkursem i jest fundatorem nagród reprezentowała Dyrektor Biura Poselskiego – Mirosława Ryba. W seminarium wzięli również udział uczniowie z: Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli, Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli, Gimnazjum w Jacie, Gimnazjum w Chwałowicach, Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej  obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych z ekonomii  i finansów. Celem Konkursu  jest upowszechnienie nauki o gospodarce wśród uczniów szkół gimnazjalnych. „Upowszechnienie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia” – czytamy na stronie Zespołu Szkół. Program konkursu składa się z trzech bloków tematycznych:

- budżet państwa
- system finansowy jednostek samorządu terytorialnego
- budżet obywatelski

Z powodu wyjazdu służbowego nie mogła wziąć udziału poseł Renata Butryn ale swoje przesłanie do uczestników spotkania przekazała na filmie, który został zaprezentowany uczniom i gościom. „Od początku, kiedy powstała idea Budżetu Obywatelskiego, popieram tą inicjatywę. Uważam ją za społecznie bardzo cenną. Dlaczego? Dlatego, że aktywizuje obywateli, uczy ich myślenia o swojej ulicy, swojej dzielnicy, a oprócz tego każe się spotykać, zmusza do szukania kompromisu, uczy przede wszystkim odpowiedzialności, bo trzeba myśleć jak należy zagospodarować te pieniądze, które są do dyspozycji co w pierwszej kolejności zrobić, co w drugiej. Też uczy planowania, czyli jak będziemy upiększać to miejsce żeby polepszyć nasze warunki życia.” – mówiła poseł Butryn do uczestników spotkania. Następnie poseł Renata Butryn zaapelowała, aby nowy prezydent podjął odważną decyzję i wprowadził budżet obywatelski w Stalowej Woli. (całe nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=VqPJhzzEQHo ).

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, opowiedział o idei budżetu obywatelskiego, historii powstania w Rzeszowie, jakie problemy wynikły w kolejnych edycjach, jakie inwestycje już powstały z dwóch edycji budżetu obywatelskiego oraz o głosowaniu przez internet:

„Budżet Obywatelski rozpoczął funkcjonowanie w Rzeszowie dwa lata temu, chodzi w nim aby zaktywizować mieszkańców i w jakimś stopniu wpływać co się będzie w ich dzielnicy robić. Budżet Obywatelski to jest próba spowodowania, żeby mieszkańcy mieli jakiś wpływ i decydujący wpływ ale i pobudzić tą aktywność i żeby mieszkańcy powiedzieli, że tego właśnie potrzebujemy. Doświadczenia kolejnych edycji, teraz przygotowujemy się do trzeciej edycji, pozwalają wyciągać różnorodne wnioski, nie zawsze optymistyczne.

W polskim systemie prawnym nie ma możliwości żeby decyzja mieszkańców była wiążąca dla Rady Miasta i dla Prezydenta. To jest swoista umowa społeczna. Miasto czy Rada Miasta podejmuje uchwałę, że trzeba przeprowadzić w sprawie budżetu obywatelskiego, przeprowadzi głosowanie, cała procedura jest opisana w stosownej uchwale, a tym samym radni i prezydent zobowiązują się, że wyniki tego głosowania wprowadzą do budżetu miejskiego, bo o kształcie jego to oni decydują, a nie mieszkańcy”. – mówił zebranym uczestnikom Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec.

Przewodniczący Dec opowiedział też o głosowaniu internetowym oraz różnych problemach i oszustwach podczas głosowania: „Głosowanie przez Internet nie było takie proste, ponieważ była konieczność wprowadzenia weryfikacji, żeby nikt nie dublował głosów, żeby nie było oszustw. Dlatego głosowanie odbywało się także z użyciem telefonu komórkowego, gdzie trzeba było podać pesel, nazwisko panieńskie matki po to aby ta weryfikacja była pewna. Dyskutowaliśmy czy tego typu dalekie idące weryfikacje będą racjonalne, ale fachowcy powiedzieli, że trzeba to robić. Były miasta, w których przy słabości tego typu weryfikacji zdarzało się tak, że mieszkańcy zainteresowani zwycięstwem swojego projektu, chodzili po mieście z laptopami i zaczepiali ludzi prosili o pesel i my za ciebie zagłosujemy. U nas też były naruszenia polegające na tym, że rada osiedla zainteresowana swoim projektem przynosiła wypełnione już z krzyżykami wskazujące numer zadania, którego promowali i podsuwali gotowca, gdzie wystarczyło tylko wpisać pesel, podać adres i się podpisać. Pierwsze rozdanie budżetu obywatelskiego było entuzjastyczne i dużo było zapału to potem zaczęło się już kombinowanie. Stąd wprowadzenie obostrzeń i pilnowania, żeby wszystko było rzetelne.”

Natomiast omówienie uchwały wprowadzającej budżet obywatelski w mieście Tarnobrzegu oraz inwestycje jakie powstały i są realizowane mówili przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnobrzega Krzysztof Walczyk i Artur Anioł.

„Każdy projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.” – wyjaśniał Krzysztof Walczyk z tarnobrzeskiego magistratu. „Powinien dotyczyć projektów inwestycyjnych czyli różnego rodzaju budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej. Projekty można zgłaszać w formie elektronicznej poprzez przysyłanie ich na skrzynkę email lub w formie papierowej złożenie w Urzędzie Miasta. Formularz uznajemy za ważny w momencie, kiedy zostaną wypełnione w nim wszystkie podstawowe informacje, które zostały tam zaznaczone jako obowiązkowe np. tytuł projektu, pomysłodawca, miejsce realizacji, kontakt z przedstawicielem lub pomysłodawcą, opis projektu, należy przedstawić główne założenia tego projektu, dodatkowo uzasadnienie do projektu można też przedstawić beneficjentów czyli osoby, którym będzie służyć ten projekt oraz ważną sprawą jest kosz projektu do tego można dołączyć mapy, zdjęcia i analizy.”

Inicjator budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli – Dariusz Przytuła opowiedział o budżetach obywatelskich w pozostałych miastach jakie funkcjonują na Podkarpaciu oraz co można byłoby zrobić po wdrożeniu budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli. Jak zaznaczył Dariusz Przytuła: „Sprawy miasta nie są mi obce, będąc radnym miasta mieszkańcy przychodzili do mnie na dyżury i opowiadali mi co należy zrobić w Stalowej Woli nie tylko w ramach budżetu obywatelskiego ale i w bieżących zadaniach miasta.”

Były radny rady miasta Dariusz Przytuła, wymienił 5 korzyści jakie może przynieść Stalowej Woli wprowadzenie budżetu obywatelskiego są to: „1. Lepsze gospodarowanie budżetem Stalowej Woli – inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje. 2. Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych. 3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy. 4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.”

Ponadto Dariusz Przytuła zaprezentował inwestycje jakie mogłyby powstać w ramach budżetu obywatelskiego, które zgłaszali radnemu mieszkańcy są to m. in.: Infrastruktura drogowa na Os. Zasanie, plac zabaw dla dzieci na Os. Zasanie. Ulice: Zasanie, Sołtysa, Latawca Komana, Wiejska, Wiklinowa, Żytnia, Górskiego, Błonie nadsańskie. Teren rekreacji, spacerów, biegania, Nordic Walking, jazdy na rowerach, rolkach, fontanna przy placu Piłsudskiego, która mogłaby zostać zamieniona na kurtynę wodną na gorące dni. Remonty dróg Rozwadowa, ul. Bronisława Kochana, ul. Szewska, ul. Majora Hubala, ul. Wincentego Witosa, Osiedle Centralne: budowa parkingu przy PSP Nr 7, Okulickiego 28 i 30, budowa nowego skateparku, budowa parku linowego, budowa miasteczka ruchu drogowego przy udziale Automobilklubu Stalowa Wola, Oświetlenie skweru przy bibliotece międzyuczelnianej, poprawa nawierzchni części boiska przy szkole PSP Nr 7, profesjonalne stojaki rowerowe w różnych częściach miasta.

Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali referat o istocie budżetu gminy, wygłoszony przez uczennice II klasy Technikum Ekonomicznego Natalie Pyciak – finalistkę konkursu Miss Statystyki. Następnie swój referat przedstawiły Sylwia i Karolina, uczennice Technikum Ekonomicznego na temat wydatków i dochodów gminy.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>