Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zakończyła się V edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. W dniu 31 marca 2015 r. odbył się finałowy konkurs wiedzy, który miał cztery etapy: test jednokrotnego wyboru, rozwiązanie krzyżówki, prezentacja ankiety dotyczącej budżetu obywatelskiego oraz ostatni etap odgadnięcie słowa pytania.

Uczestników konkursu, a także obecnych  nauczycieli oraz zaproszonych gości przywitała Wicedyrektor Szkoły – Halina Idec i nauczyciel prowadzący uczniów konkursu Wiedzy Ekonomicznej Pan Jerzy Miszczyszyn. Obecna Pani poseł Renata Butryn objęła honorowy patronat nad konkursem i była fundatorem nagród. Inicjatorem wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli jest Dariusz Przytuła, również uczestniczący w finałowym konkursie.

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych z ekonomii  i finansów. Celem Konkursu  jest upowszechnienie nauki o gospodarce wśród uczniów szkół gimnazjalnych. „Upowszechnienie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia” – czytamy na stronie Zespołu Szkół. Program konkursu obejmuje trzy bloki tematyczne:

- budżet państwa
- system finansowy jednostek samorządu terytorialnego
- budżet obywatelski

Konkurs wygrali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Chwałowicach, którzy otrzymali ufundowane od poseł Renaty Butryn cenne nagrody, drugie i trzecie miejsce zajęły Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 5 ze Stalowej Woli.

Z ankiet przeprowadzonych przez uczniów gimnazjum ze Stalowej Woli wynika, że mieszkańcy naszego miasta chcą wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy dobrze orientują się w sprawach budżetu partycypacyjnego, o którym dowiedzieli się ze spotów telewizyjnych i Internetu. Również mieszkańcy ościennych gmin chcieliby wprowadzenia tego rodzaju konsultacji z mieszkańcami w swoich miejscowościach i mieć realny wpływ na wydawanie środków publicznych z budżetu gmin.

Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli przeprowadziło ankietę na temat budżetu obywatelskiego wśród uczniów szkoły w dniach 26 – 27 marca br. Byli to uczniowie w wieku 16 – 17 i mniej w liczbie 82 uczniów, 40 dziewcząt i 42 chłopców. Przeszło 80 % chłopców i przeszło 70 % dziewczyn chce wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w naszym mieście.

35 % dziewcząt wskazało, że korzyścią wprowadzenia budżetu byłaby większa aktywność mieszkańców w sprawy miasta, a 25% dziewcząt wskazała na dialog władzy z mieszkańcami. Natomiast wśród chłopców 15% wskazało, że korzyścią wprowadzenia budżetu byłaby większa aktywność mieszkańców w sprawy miasta, a 7 % chłopców wskazało na dialog władzy z mieszkańcami.

GIM52 GIM5

Na pytanie jakie inwestycje miałyby być wykonywane z budżetu obywatelskiego respondenci wskazali na: stadion miejski, lodowisko, tor łuczniczy, tor kartingowy, skatepark, park linowy, park rozrywki, a następnie modernizacja dróg, ścieżek rowerowych, imprezy kulturalne w mieście.

Na pytanie w jaki sposób miałoby się odbyć głosowanie, większość wśród dziewcząt i chłopców było za głosowaniem tradycyjnym niż przez Internet. Wszyscy byli też zgodni, że głosowanie powinno objąć osoby od 16 roku życia. Proponowana kwota 1 mln zł przez inicjatora wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli, byłego radnego Rady Miejskiej Dariusza Przytuły jednak wśród respondentów okazała się za mała i chcieliby przeznaczyć kwotę 1,5 mln zł na ten cel.

Uczniowie szkoły Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli widzą dobre strony wprowadzenia takiej formy konsultacji z mieszkańcami, mają świadomość swoich potrzeb co wskazali w ankiecie i chcieliby ich realizacji. Chcieliby też mieć wpływ na decyzje władz samorządowych m.in. poprzez możliwość głosowania od 16 roku życia.

Analizie poddaliśmy też ankietę uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, w której wzięło udział 92 osoby, 59% kobiet i 41% mężczyzn. W ankiecie oprócz uczniów wzięli też udział dorośli mieszkańcy Stalowej Woli. Ankieta udowodniła, że 54,5% (50 osób) osób biorących udział w ankiecie, chce wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli, a tylko 5,5% (5 osób) było przeciwnych. Natomiast 40% (37 osób) nie miała zdania na ten temat. Na pytanie jakie korzyści będą z wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli najwięcej respondentów tj. 24% wskazało na lepsze gospodarowanie budżetem miejskim i 23% wskazało na możliwość zmian otoczenia, 21% uważa, że to wpłynęłoby na większe zaangażowanie społeczne mieszkańców w życie miasta.

GIMN2 GIMN22Na pytanie jakie inwestycje mogłyby powstać z budżetu obywatelskiego, aż 49% zwróciło uwagę na obiekty sportowe, w tym sztuczne lodowisko. Tak samo jak w ankiecie przeprowadzonej przez Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, tak i osoby ankietowane przez uczniów z Gimnazjum nr 2 wskazało kwotę 1,5 mln zł za kwotę, na której mógłby się bazować stalowowolski budżet obywatelski. Prawie na równo respondenci opowiedzieli się za głosowaniem internetowym i tradycyjnym.

W konkursie wzięło udział 7 drużyn, w skład których wchodziło po 3 uczniów:

Publiczne Gimnazjum w Chwałowicach
- Karol Idec
- Aleksandra Ozga
- Magdalena Woźniak

Opiekun grupy: Zofia Moskal

Zespół Szkół w Jacie
- Izabela Piróg
- Natalia Sudoł
- Paweł Hetel

Opiekun grupy: Anna Partyka

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie
- Weronika Drozd
- Krystian Cieśla
- Izabela Skucińska

Opiekun grupy: Małgorzata Cygan

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie
- Magdalena Małys
- Piotr Sokal
- Łukasz Szkutnik

Opiekun grupy: Janusz Zagajewski

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
- Karolina Zygmunt
- Laura Pacek
- Tomasz Olszewski

Opiekun grupy: Anna Mazurek

Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli
- Izabela Bednarz
- Bartosz Paterek
- Bartosz Jakubiec

Opiekun grupy: Marzena Kozioł

Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej
- Sylwia Bzdyra
- Agata Kulińska
- Patryk Matuszczak

Opiekun grupy: Halina Matuszczak

 Tekst: Dariusz Przytuła

11082599_811166945633890_6520401349992342831_n DSC_0137 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0145 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0166 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0185

DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>