Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli”, wybrała w dniu 14 lipca 2014 r., ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek z siedzibą w Nowej Dębie. Kryterium wyboru ofert była cena. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 521.638,63 zł brutto.
Między innymi radni Dariusz Przytuła, Andrzej Barwiński, Małgorzata Ignarska i Elżbieta Komsa podczas sesji budżetowej, wsparli budowę wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Hutnik Przeciwna była radna Prawa i Sprawiedliwości Maria Rehorowska. Na ten cel przeznaczono 600 tys. złotych w ten sposób miasto zaoszczędziło 78 tys. zł. wybierając najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki stanowczej upartości radnego Dariusza Przytuły udało się uratować inwestycje budowy boiska przy ZSO Nr 1, w tej sprawie pomógł również radny Andrzej Barwiński, który rozmawiał też z prezydentem. Będzie to jedyne w tym rejonie miasta boisko wielofunkcyjne otwarte dla wszystkich mieszkańców.

DSC_0675

boisko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>