Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

31 marca br. na Sesji Rady Miejskiej w Tarnobrzegu radni będą podejmować decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg „MTVT Sp. z o.o.

Uchwalą nr XVII/233/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rada Miasta Tarnobrzega wyraziła zgodę na sprzedaż udziałów Miasta w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg „MTVT” Sp. z o. o. w Tarnobrzegu. W wykonaniu tej uchwały dokonana została wycena udziałów na kwotę 192.200,00 zł (do sprzedaży przeznaczono 378 udziałów o wartości nominalnej udziału 500 zł). Pomimo publicznych ogłoszeń do sprzedaży udziałów nie doszło. Po podjęciu uchwały o sprzedaży spółka została dokapitalizowana poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów przez Miasto Tarnobrzeg.

20 grudnia 2012 r. podwyższono kapitał o kwotę 52.500,00 zł, a po raz drugi 29 października 2013 r. o kwotę 20.000,00 zł. Po podwyższaniu kapitału Miasto Tarnobrzeg posiada 523 udziały w spółce Miejska Telewizja Tarnobrzeg „MTVT” Sp. z o. o. w Tarnobrzegu o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 81,59 % kapitału zakładowego spółki.

Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą nr XI/110/2015 z dnia 26 maja 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów Miasta. Prezydent Miasta Tarnobrzega zlecił też wykonanie wyceny wartości 523 udziałów Miasta Tarnobrzeg w spółce. Zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 21 sierpnia 2015 r. wartość spółki wynosi 114.000,00 zł, zaś wartość udziałów Miasta Tarnobrzeg w spółce wynosi 93.013,00 zł (wartość jednego udziału – 177,85 zł). Zatem, wartość majątku Miasta Tarnobrzega w spółce uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do pierwotnej wyceny.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Miasta, Prezydent Miasta Tarnobrzega podejmował wszystkie czynności formalno – prawne celem zbycia udziałów, jednakże bezskutecznie z uwagi na brak oferentów.

Działalność spółki w 2014 r. zakończyła się zyskiem w wysokości 5.821,21 zł. Strata z lat ubiegłych wynosi 173.352,86 zł. Spółka nie posiada kapitału zapasowego ani rezerwowego. Głównym źródłem przychodów spółki była produkcja i emisja programów telewizyjnych na zlecenie głównego udziałowca Miasta Tarnobrzeg oraz archiwizacja i retransmisja obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega, a także dystrybucja programu w zasobach telewizji kablowej Spółdzielni „Siarkowiec” w Tarnobrzegu. Źródła przychodów związane z umowami z Miastem Tarnobrzeg pozostały niezmienne od chwili powstania spółki do końca 2014 r.

Wobec niezmiennie słabej kondycji finansowej spółki, przy równoczesnym braku perspektyw dalszego rozwoju spółki, Prezydent Miasta Tarnobrzega postanowił przedłożyć Radzie Miasta Tarnobrzega projekt uchwały zmierzający do zakończenia działalności spółki poprzez otwarcie likwidacji. Likwidator zakończy interesy bieżące spółki, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i upłynni majątek spółki (czynności likwidacyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>