Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

O tym niezwykłym kapłanie z Klasztoru Braci Mniejszych w Rozwadowie każdy uczeń w latach 80 wiedział i wierzył, że modlitwa i prośba do Ojca Hieronima Ryby zostanie wysłuchana. Jeszcze w latach 90 na grobie o. Hieronima Ryby wisiało dziesiątki tarcz szkolnych z terenu Stalowej Woli i okolic. To na grób tego niezwykłego kapłana przychodzili młodzi ludzie z modlitwą o pomoc w nauce, o zdanie matury czy dostanie się na studia.

To jeden z nielicznych grobów na rozwadowskim cmentarzu, gdzie 1 listopada zasłonięty jest wieloma zniczami, pamiętają między innymi ci, którzy zostali wysłuchani w modlitwach do o. Ryby.

Hieronim Ryba urodził się 12 maja 1850 roku w Rzepienniku Suchym koło Gorlic i na imię miał Antoni (w zakonie Hieronim), jako syn rolników Feliksa Ryby i Tekli z domu Kopek. Pierwsze nauki pobierał Antoni, jak większość rzepiennickich dzieci, w jednoklasowej ludowej szkole Jana Trębeckiego w swojej rodzinnej miejscowości. By ukończyć kolejne dwie klasy musiał dochodzić do szkoły parafialnej w Rzepienniku Biskupim. Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w Tarnowie.

W 1871 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jako dwudziestojednoletni młodzieniec złożył na ręce o. Alfonsa Ziembowicza ówczesnego prowincjała galicyjskiego w Rozwadowie prośbę o przyjęcie do Zakonu. W grudniu 1872 r. Br. Hieronim Ryba wraz z trzema innymi klerykami otrzymał z rąk Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego, arcybiskupa lwowskiego święcenia diakonatu we Lwowie.

1 lipca 1895 roku przybył do Rozwodowa na mocy postanowienia definitorium prowincjalnego.  Zapoznał się z trudną sytuacją kapucynów i parafii. Postanowił poświęć się całkowicie sprawie wybudowania nowego kościoła dla parafii rozwadowskiej. Pierwsze osiem lat posługiwał jako wikary konwentu. Pełnił także funkcję IV definitora prowincji. Jako kooperator miejscowej parafii wraz z ks. Janem Jaklem, proboszczem rozwadowskim przystąpił do prac przygotowawczych w związku z budową kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Od dnia 1 X 1895 roku, zaczął prowadzić i ogłaszać  wraz z ks. Janem Jaklem, proboszczem „Księgę fundatorów i dobrodziejów”, co sprawiło, iż osiągnięto w ten sposób duże poparcie w kwestii budowy miejscowej ludności. W 1899 roku bp Łukasz Ostoja Solecki zatwierdził przedłożone mu plany budowy kościoła w Rozwadowie, błogosławiąc budowniczym: ks. Jaklowi i o. Rybie. Dnia 4 X 1899 roku bp Solecki pozwolił na poświęcenie kamienia węgielnego pod przyszły kościół.

Dla szczególnych zasług Ojca Hieronima Ryby w podtrzymaniu życia zakonnego Prowincji Galicyjskiej i ogromu prac dokonanych przy budowie kościoła parafialnego w Rozwadowie, Kapituła Prowincjalna nadała Ojcu Hieronimowi zaszczytny tytuł Ojca Prowincji Galicyjskiej. Prace podjęte i dokonane przez o. Hieronima Rybę na stanowisku gwardiana rozwadowskiego w latach 1900-1903 zostały docenione przez wspomnianą Kapitułę Prowincjalną, która wyznaczyła go na drugą kadencję gwardiaństwa.

Ojciec Hieronim, jako autor i realizator pomysłu budowy kościoła, za pozwoleniem ks. bp Sebastiana Pelczara (obecnie świętego), dokonał aktu pierwszego poświęcenia nowej świątyni parafialnej w Rozwadowie, po 110 latach jej braku. Uroczystość ta miała miejsce w święto Matki Boskiej Szkaplerznej. (Na podstawie kroniki klasztoru rozwadowskiego z tego okresu wynika, że cesarz Józef II na podstawie dokumentu z dnia 24 X 1797 roku wydanego znosi parafię w farze i przenosi nabożeństwa parafialne do kościoła klasztornego. Wspólnota parafialna z konieczności przeniosła się wtedy do kościoła klasztornego).

Zmarł 17 grudnia 1927 roku Kronikarz rozwadowski zapisał: „Dzisiaj o godzinie 11.45 rano po kilkunastotygodniowej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami i całkowicie na śmierć przygotowany, czekając jej – zmarł o. Hieronim Ryba, długoletni kapłan i pracownik w Rozwadowie, o którym pisze kronika diecezjalna. Został pochowany dwa dni później na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie”.

Pod datą tą w kronice diecezji przemyskiej czytamy: „Zmarł Ojciec Hieronim Ryba, kapłan niepospolitej miary, chluba zakonu, bardzo ceniony przez duchowieństwo i lud z najdalszych stron, ogromnych zasług dla parafii rozwadowskiej, człowiek wprost opatrznościowy”.

Pogrzeb Ojca Hieronima Ryby odbył się 20 grudnia 1927 roku. Pogrzeb był skromny, gdyż wtedy panowała bardzo zła pogoda, silna śnieżyca, która spowodowała, że bardzo wielu ludzi nie mogło w nim wziąć udziału. Pod datą tą zapisał kronikarz:  „Zmarł mąż prawdziwie Boży, kapłan – zakonnik, który  całe życie pracował dla chwały Bożej”.

Wszystkie informacje i pełen życiorys wraz z kultem o. Hieronima Ryby można przeczytać na stronie: http://www.hieronimryba.kapucyni.pl/

W dniu 8 października 2016 r. w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie, odbędzie się sympozjum naukowe poświęcone życiu o. Hieronima Ryby

Program:

8.30 – Powitanie i otwarcie – dr Tomasz Żak OFMCap, Minister prowincjalny

8.45 – „Życie i działalność Ojca Hieronima Ryby” – prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap

9.45 – „Charakterystyczne cechy duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej w życiu i posłudze Ojca Hieronima Ryby” – prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap

10.45 – Przerwa

11.00 – „Prawno-kanoniczne wymogi procesów beatyfikacyjnych kandydata na ołtarze” – prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv

12.00 – Msza Święta dziękczynno-błagalna za życie i posługę Ojca Hieronima Ryby – Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej

Wszystkie informacje dostępne na stronach:

www.stalowawola.kapucyni.pl i www.hieronimryba.kapucyni.pl

HieronimRyba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>