Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...
Zdjęcie stalowemiasto.pl

Zdjęcie stalowemiasto.pl

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./  odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, w  dniu 10 czerwca 2014r. o godz. 9.00 w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok (dot. kwoty 6.636.434,00zł).
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok (dot. kwoty 495.876,33 zł).
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2014roku.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok. (dot. kwoty 6.054,40zł).
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok. (dot. kwoty 660.936,05zł).
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2014rok (dot. kwoty 442.000,00zł).
8. Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Stalowa Wola ( projekt zostanie doręczony przed Sesją).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej (dot. kwoty 15 646,80zł).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych (dot. kwoty 22 718zł).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice  II w Stalowej Woli.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usługowego położonego pomiędzy terenami PKP a ul. Gen. L. Okulickiego i ul. Popiełuszki w Stalowej Woli.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. działki 71/16, itd.)
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych (dot. części działek Nr 2233/18, 2257/7, 833, itd.)
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat (dot. działki nr 1055/1).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na 10 lat nieruchomości gruntowej ( dot. działek Nr 2/177, 1377/6).
18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. zmiany uchwały Nr LX/856/14).
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych (w związku z przebudową ul. Żeromskiego).
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od GDDKiA Oddział Rzeszów zarządzania drogą krajową Nr 77a na odcinku od km 4+500 do 4+800 na czas przygotowania i realizacji przebudowy skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina w celu skomunikowania terenów przyległych.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 2 okręgów wyborczych na obszarze Miasta Stalowa Wola  dla wyborów do Rady  Powiatu Stalowowolskiego.
23. Projekt uchwały w sprawie programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020.
24. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Stalowa Wola.
25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia lokali na lokale socjalne.
26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej.
27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
28. Interpelacje i wnioski Radnych.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>