Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Rzeszowa 18 grudnia, pod decyzję Rady przedłożona zostanie uchwała w sprawie połączenia Gminy Rzeszów z Trzebowiskiem i Krasne. To mieszkańcy Gminy Rzeszów mają w drodze konsultacji zdecydować czy władze miasta otrzymają zielone światło do połączenia Gmin Krasne i Trzebowniska z Rzeszowem.

„Poszerzenie obszaru miasta jest drogą do tworzenia warunków dla dalszego jego dynamicznego rozwoju, a także rozwoju całego regionu. Jest to zarazem szansa dla Polski, by w myśl zasady wyrównywania szans rozwojowych powstał silny ośrodek metropolitalny w południowo – wschodniej części kraju” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Poszerzenie Rzeszowa, przez Krasne i Trzebownisko jest równocześnie szansą i warunkiem koniecznym odpowiedniego skomunikowania Rzeszowa z lotniskiem Rzeszów – Jasionka (rozbudowa ulicy Lubelskiej od obecnych granic miasta do lotniska Rzeszów – Jasionka). Nawiązanie w ostatnim okresie współpracy między portami Miami na Florydzie i Rzeszów – Jasionka stanowi pierwszy krok do utworzenia wielkiego centrum logistycznego dla ruchu lotniczego pasażerskiego i towarowego. Stwarza to warunki do powstania wielu nowych miejsc pracy w powołanym do realizacji tego celu przedsiębiorstwie.

W uzasadnieniu prezydent Ferenc zwraca uwagę, że poszerzenie o dwie miejscowości jest głosem naprzeciw prośbą mieszkańców miejscowości, którzy w różnej formie zwracali się do prezydenta Rzeszowa o włączenie ich miejscowości do Rzeszowa.

DSC_0165

Złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów, musi być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji, zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Po połączeniu dwóch gmin do Rzeszowa, włodarz Rzeszowa deklaruje, że wszystkie dodatkowe środki, które z budżetu państwa otrzyma powiększona gmina Rzeszów z tytułu zgodnego połączenia dwóch gmin, zostaną skierowane w całości na najpotrzebniejsze inwestycje w miejscowościach wchodzących w skład gminy Trzebownisko i Krasne.

DSC_0167

Ankieta konsultacyjna w sprawie podłączenia Gminy Rzeszów z Gminą Trzebownisko i Gminą Krasne zawierać będzie pytanie:

„Czy jesteś za połączeniem Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko?” i druga ankieta: „Czy jesteś za połączeniem Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne?”.

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

 

Imięi nazwisko Data
PESEL Podpis
Adres

Trzecią uchwałą jaką podejmą radni na czwartkowej Sesji będzie przeprowadzenie konsultacji o przyłączenie obszaru sołectwa Malawa z Gminy Krasne. Pytanie będzie brzmiało: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta Rzeszowa polegającą na włączeniu do Miasta Rzeszowa obszaru sołectwa Malawa z Gminy Krasne?”. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacji będą osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Rzeszowa, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „ Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzane poprzez udostępnienie Ankiet konsultacyjnych w:

  1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;
  2. Punktach Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa;
  3. Siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;
  4. Siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa;
  5. Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wcześniejsze działania poprawiły sytuację Rzeszowa, ale w stopniu niewystarczającym. Od 2006 roku władze miasta prowadzą działania w zakresie zmiany granic na podstawie uchwały nr  II/34/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2006 roku, w której wytyczono długookresowe kierunki działań zmierzających do włączenia do miasta 18 sołectw lub części sołectw, w tym sołectwa Malawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>