Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Stowarzyszenie rowerowe ze Stalowej Woli „Rowerzyści ze Stali” organizuje Rajd rowerowy pod nazwą „Rajd rowerowy dwóch pokoleń”. Impreza odbędzie się 26 czerwca, a zapisy już trwają. Nasz portal BudzetObywatelski.net jest patronem medialnym tego wydarzenia.

UWAGA ! Ze względu na prośbę już zapisanych uczestników ZMIENIAMY GODZINĘ WYJAZDU RAJDU na godzinę 9:00 rano

Zapisać można się codziennie do 24 czerwca lub do liczby 50 uczestników, gdyż tyle ma wynosić liczba osób w rajdzie. Codziennie w godzinach 17 – 19 czynny będzie nr telefonu 695-616-963, pod którym będzie można zapisać się podając Imię i nazwisko, wiek uczestnika i nr kontaktowy, a osoby niepełnoletnie od 15 roku życia musza mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda jest dostępna na stronie Stowarzyszenia: www.rowerzyscizestali.pl Natomiast osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 Celem Rajdu jest:

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i Puszczy Sandomierskiej.
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej Stalowej Woli.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Rajd, który będzie miał długość 40 km przez Puszczę Sandomierską będzie mieć finał z wielkim grillem, którego sponsorem jest sieć sklepów PSS Społem ze Stalowej Woli. PSS Społem dostarczy m.in. kiełbaski i pieczywo.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie kasku rowerowego, w którym każdy uczestnik będzie musiał mieć na głowie. Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali promuje bezpieczną jazdę rowerem w kaskach i z odblaskami i temu ma właśnie też służyć Rajd.

Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali zaprasza na Rajd rowerowy dwóch pokoleń

Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali zaprasza na Rajd rowerowy dwóch pokoleń

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

„RAJD DWÓCH POKOLEŃ”

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali w Stalowej Woli

I.          Cel rajdu

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i Puszczy Sandomierskiej.
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej Stalowej Woli.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 

II.                Trasa rajdu:

- Trasa rajdu przebiega przez Puszczę Sandomierską, dojazd prowadzi na drogach zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich/gminnych/powiatowych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych.

- Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

- Uczestników rajdu podzielono na 4 grupy.

 

III.              Organizacja rajdu

 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. W rajdzie planuje się udział do 50 osób.
 3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej z 4 grup.
 6. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 7. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 8. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej.
 9. Każdej grupie towarzyszy służba porządkowa wyposażona w apteczkę i środki opatrunkowe.
 10. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 11. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma na sobie kamizelkę odblaskową.
 12. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i powrót z miejsca zatrzymania do miejsca zamieszkania kontynuuje samodzielnie.
 13. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 14. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy wracają w takim samych kolumnach jak w drodze do celu rajdu.

 

IV.              WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 23 czerwca 2016 roku.
 • Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 • W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 • Każdy uczestnik rajdu powinien podpisać listę zapoznania się z regulaminem rejdu.
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek używania kasków / warunek udziału w rajdzie.
 • Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu.
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.    
  • Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
  • Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

V.               ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione

 

Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • Niszczenia przyrody,
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VI.              Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

 1. VII.            Postanowienia końcowe:
 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>