Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

We wtorek 2 grudnia w Rzeszowskim ratuszu odbyło się dokończenie pierwszej Sesji Rady Miasta Rzeszowa, na której podjęto dwie ważne uchwały o wzroście m.in. podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

Uchwały autorstwa urzędników prezydenta Tadeusza Ferenca przeszły większością głosów po burzliwej dyskusji. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z tradycją opozycji w Radzie Miasta sprzeciwili się podwyżką, nie zwracając uwagi na potrzeby, jakimi Rzeszów się boryka i szybkim rozwojem stolicy Podkarpacia. Rzeszów na najbliższe lata czeka dalszy rozwój w tym budowa mostu i dalszej części obwodnicy Rzeszowa. Również rozwój oraz zadania budżetu obywatelskiego Rzeszowa sprawia, że na ten cel również będą wymagane większe nakłady.

Skarbnik Urzędu Miasta Janina Filipek, dokładnie wyjaśniła potrzeby wzrostu oraz przyłożenie wzrostu podatku w stosunku do innych miast w Polsce.

Pojawiły się głosy, że poprzez zwiększenie stawek podatku miasto nie dba o przedsiębiorców, skarbnik wyjaśniła, ze stawka dla działalności gospodarczej jest na poziomie takim, jak ustalił minister finansów. „Zwaloryzował tą stawkę o 0,4% i takim samym procentem jest zwaloryzowana nasza stawka” – wyjaśniła Janina Filipek. Jak twierdzi skarbnik miasta to minimalny wzrost i dlatego Urząd Miasta uważa, że, mimo że ten wzrost jest minimalny należy go wykonać tak jak to zrobił minister, aby były wpływy do kasy budżetu miasta.

„Jeżeli przedsiębiorcy mają problemy, problemy finansowe wtedy zgłaszają się do pana prezydenta, składają odpowiednie dokumenty i prezydent ma możliwość umorzyć, bądź rozłożyć na raty, jeżeli rzeczywiście na podstawie dokumentów stwierdzimy, że dany przedsiębiorca ma problemy finansowe i pomagamy mu się dźwignąć. Jeżeli przedsiębiorca zakładał działalność, buduje nowe obiekty to mamy odrębną uchwałę, z której możemy skorzystać z pięcioletniego zwolnienia z płacenia podatków od nieruchomości. To nie jest tak, że my chcemy za wszelką cenę od przedsiębiorców wszystko maksymalnie. Są umorzenia, są rozkładania na raty, jest możliwość zwolnienia z podatku przedsiębiorców, którzy budują” – wyjaśniała skarbnik dziennikarzom podczas przerwy w obradach sesji.

Natomiast podatek od nieruchomości osób fizycznych w stosunku do innych miast podatki są porównywalne jak twierdzi Janina Filipek – „Na mieszkaniówce, podwyższamy zaledwie o 1 grosz. Ten 1 grosz przy 50 m mieszkaniu w skali roku daje zwiększenie o 50 groszy. To jest minimalne, to jest także 1% zwiększenia w stosunku do tego, co mieliśmy.”

Stawki do takich miast jak Przemyśl, Kraków są podobnymi stawkami, Rzeszów jak twierdzi skarbnik, nie odbiega ani w górę ani w dół.

Z budżetu Rzeszowa na 2015 rok zostanie wyłożona kwota na inwestycje w wysokości 521 mln złotych. Jest to więcej niż 41 % budżetu przeznaczone na inwestycje i jest to większa kwota niż w roku poprzednim gdzie kwota była 398 mln złotych.

Po przerwie zgłoszonej przez radnych klubu Platformy Obywatelskiej, podczas której doszło do porozumienia dwóch klubów Prezydenta Ferenca i Platformy Obywatelskiej ogłoszono zmniejszenie podwyżki z 10 groszy na 5 groszy od 1 m2 powierzchni. Jak powiedziała przewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej radna Jolanta Kazimierczak – „Jednocześnie wypracowaliśmy wspólne stanowisko, aby progi finansowe nie były niższe niż założone, proponujemy, aby uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta nie obniżać tej kwoty 61 zł do kwoty 39 zł, tylko będzie to kwota do 50 zł za 1 kwintal. W związku z tym z podatku od nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Rzeszowa będą wyższe”.

W tej samej sprawie zabrał głos po radnej klubu PO, wiceprzewodniczący rady Konrad Fijołek będący jednocześnie przewodniczącym klubu „Rozwój Rzeszowa”: „Jest to rozsądne podejście do uwzględnienia intencji przewodniczącej PO, rozsądnego podejścia do polityki budżetowej w mieście.”

Nie wszyscy byli zadowoleniu z podejmowania na wtorkowej Sesji uchwały, radni PiS byli za przeniesieniem dyskusji na inny termin, a wcześniej do rozmów w komisjach. Radny PiS Kultys Robert stwierdził, że jest to sprawa zbyt ważna, a propozycja złożona przez przewodniczącą klubu PO, jest propozycją kosmetyczną. „Większości z przypadków stawki zaproponowane są maksymalne i my uważamy, że nie jest usprawiedliwione, że my musimy przyśpieszyć stawki maksymalne, dlatego my podtrzymujemy wniosek Prawa i Sprawiedliwości o przeniesieniu tej uchwały do komisji i przeanalizowaniu czy jest koniczność ustalenia maksymalnych stawek podatkowych”.

Następnie głos zabrał ponownie wiceprzewodniczący Konrad Fijołek, który stwierdził, że używanie słów stawki maksymalnej jest błędne, gdyż wypracowane porozumienie z klubem PO nie zakłada żadnej stawki maksymalnej.

Wnioski radnych PiS nie przeszły, a następnie uchwałę poddano pod głosowanie za 9 radnych 7 przeciw, 3 nie głosowało.

Kolejna uchwała, jaka została poddana pod głosowanie dotyczyła podniesienia stawek podatku od środków transportów. Po burzliwej dyskusji również uchwała została pozytywnie przyjęta.

Dariusz Przytuła

Skarbnik Urzędu Miasta Janina Filipek

Skarbnik Urzędu Miasta Janina Filipek

Przerwa w obradach Rady

Przerwa w obradach Rady

Radni Miasta Rzeszowa

Radni Miasta Rzeszowa

Od lewej: Waldemar Szumny, Andrzej Dec, Konrad Fijołek, Tadeusz Ferenc

Od lewej: Waldemar Szumny, Andrzej Dec, Konrad Fijołek, Tadeusz Ferenc

Kultys Robert - radny PiS

Kultys Robert – radny PiS

Przewodnicząca Klubu PO Jolanta Kazimierczak i radny Marcin Deręgowski

Przewodnicząca Klubu PO Jolanta Kazimierczak i radny Marcin Deręgowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>