Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło.

Przetarg obejmuje swoim zakresem wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 35-kilometrowego odcinka Pilzno-Jasło a także obwodnic: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Docelowo zakłada rozbudowę 14-kilometrowego istniejącego odcinka DK 73 oraz wybudowanie odcinków o nowym przebiegu, w tym między innymi, wschodniej obwodnicy Pilzna, obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości około 21 km.

Inicjatorem wspólnego działania wójtów i burmistrzów sześciu samorządów (gmin: Jasła i Brzysk oraz miast: Kołaczyc, Brzostku, Pilzna i Jasła) na rzecz tej koniecznej inwestycji drogowej, był poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca i to właśnie z jego inicjatywy, przy współpracy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Sejm wprowadził do budżetu państwa pierwsze elementy inwestycji związane z przebudową drogi krajowej nr 73. Dzięki tym intensywnym działaniom posła Bogdana Rzońcy rzeszowski oddział GDDKiA mógł ogłosić przetarg na koncepcję przebiegu tej drogi.

Przebudowana droga ma być trasą klasy technicznej GP (główna ruchu przyśpieszonego) o szerokości 7 m. Zostaną na niej zastosowane dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi zbiorcze i urządzenia ochrony środowiska. W ramach planowanych obwodnic powstanie most na rzece Dulcza, a także – jak zaznacza GDDKiA, według wstępnego rozeznania – trzy mosty na Wisłoce.

W ramach zlecanych dokumentacji przeprowadzone zostaną także pomiary ruchu, inwentaryzacje, w tym inwentaryzacja przyrodnicza oraz analizy możliwych wariantów przebiegów drogi. Termin składania ofert przetargowych mija 27 maja br. Wykonawca na opracowanie dokumentacji będzie miał maksimum 22 miesiące od daty podpisania umowy. Inwestycja ma być finansowana ze środków budżetu państwa.

UMJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>