BUDŻET OBYWATELSKI Podkarpacie

Czym jest budżet obywatelski!

rio_www

Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!


Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.

Dlaczego budżet obywatelski?

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

10 czerwca Rada Miejska przyjmie program osłonowy pn.: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” program będzie realizowany w latach 2014 – 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Program „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży ”,  jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt  4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14… Czytaj dalej

Zarząd Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwrócił się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu dla podopiecznych Domu Dziecka Ochronka im. św. Brata Alberta uzasadniając tym, że w placówce tej przebywa 32 dzieci w wieku 12-18 lat z których dziesięcioro posiada orzeczoną grupę niepełnosprawności i wymaga dowożenia na różnego rodzaju rehabilitację i konsultacje lekarskie na terenie miasta jak i Rzeszowa. Samochód, którym dysponuje placówka ma już 10 lat i jest mocno wyeksploatowany. Planowany koszt zakupu nowego samochodu to kwota 113.775,- zł. Stowarzyszenie pozyskało na ten… Czytaj dalej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 7.000,- zł zakupu urządzenia kontrolno-pomiarowego do sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zakupione urządzenie zostanie zainstalowane w tworzonej stacji serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych, która będzie obsługiwała sprzęt z wszystkich jednostek OSP powiatu stalowowolskiego. Całkowity koszt urządzenia w pełni zautomatyzowanego to ok. 65.000,- zł. Starostwo Powiatowe uzyskało dotację z WFOŚiGW w kwocie 15.000,- zł. Przygotowano odpowiednią infrastrukturę na profesjonalne wykonywanie przeglądów aparatów ODO, tj.:

- przeszkolono 6 pracowników KP… Czytaj dalej

Zdjęcie stalowemiasto.pl

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./  odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, w  dniu 10 czerwca 2014r. o godz. 9.00 w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7.

 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok (dot. kwoty 6.636.434,00zł). 3.… Czytaj dalej

O potrzebie budowy przyblokowych parkingów pisaliśmy w dniu 23 maja w kontekście bloków przy ul. Okulickiego 10, 28, 30, gdzie znaleźć miejsce parkingowe jest coraz trudniej. Taki sam problem mają mieszkańcy tego samego osiedla przy ulicach KEN 3 i al. Jana Pawła II 23. Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Stalowa Wola, w tym roku rozpocznie się budowa parkingu na osiedlu Centralnym przy wieżowcach ul. KEN 3 i al. Jana Pawła II 23. Budowany parking… Czytaj dalej

Wszystkie panie idące chodnikiem wzdłuż ulicy Gen. Okulickiego dobrze wiedzą, że idąc tamtędy poobdzierają sobie obcasy, ale którędy iść jak po obu stronach chodnik jest nie równy, krzywy i zbrakowany. Prowadząc wózek dziecięcy to duży wysiłek mając jeszcze zakupy z pobliskiego targowiska – to treść meila, jaki otrzymaliśmy od mieszkańca ul. Klonowej, który przynajmniej jak pisze, co drugi dzień przechodzi chodnikiem wzdłuż ulicy Okulickiego. Stan chodnika jest tragiczny, co obrazują zdjęcia. Były plany zagospodarowania tych terenów, ale wizja pana prezydenta była… Czytaj dalej

Gdzie mają parkować kierowcy samochodów ciężarowych, którzy mają obowiązek zatrzymywać się na postój?

Parkowanie tirów  to problem każdego miasta w Polsce. Przepisy prawa o ruchu drogowym zabraniają postoju w miastach takim pojazdom. Zgodnie z Art. 49 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Nie są więc… Czytaj dalej

W dniu 13 sierpnia 2013 roku wpłynęło do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowa Wola pismo od Parafialnego Klubu Sportowego „SAN”, pismo z prośbą o udostępnienie dla ww. klubu krzesełek (około 300 miejsc) po wybudowaniu nowej trybuny na stadionie miejskim. Stadion Parafialnego Klubu Sportowego „SAN” mieści się na ulicy Kusocińskiego na osiedlu Piaski. Frekwencja na meczach wzrasta wraz z meczami, co powoduje zapotrzebowanie na większą liczbę miejsc siedzących. Działalność klubu rozwija się systematycznie i konsekwentnie, co daje dużo radości i satysfakcji zawodnikom, działaczom klubu, a także… Czytaj dalej

Dariusz Przytuła

W dniu 26 maja Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła od godziny 12:00 do 15:00 będzie przyjmował mieszkańców na dyżurze w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli w pokoju biura rady, piętro II, pok. 42-43. Na spotkaniu będzie można podzielić się uwagami ws. Budżetu Obywatelskiego, poprzeć ideę wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli i otrzymać publikację Instytutu Obywatelskiego autorstwa Wojciecha Kębłowskiego „Budżet partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi” (50 sztuk).

Mieszkańcy bloków na Osiedlu Centralnym przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego Nr bloków 10, 28 i 30 zwracają się o interwencję ws. poszerzenia parkingu dla samochodów. Osiedle Centralne to jedno z największych osiedli pod względem liczebności mieszkańców. Największy problem dla kierowców tego osiedla to parkowanie swoich pojazdów. Przykładem są zdjęcia, poniżej, które obrazują to, co się dzieje w okolicach bloków 10, 28 i 30. Bywały również takie sytuacje, że Policja karała mandatami za parkowanie na trawniku, mamy nadzieję, że Policja zrozumie istniejącą sytuację i nie będzie… Czytaj dalej