Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że od kwietnia br. rozpocznie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady odbierane będą z poszczególnych osiedli zgodnie z harmonogramem. Odbierane będą odpady typu lodówki, telewizory, sprzęt AGD, RTV, komputery, meble, łóżka, itp. Odpady te należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Mieszkańcy mogą również oddawać przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów położonego w Jaśle przy ul. Żniwnej (teren zamkniętego składowiska odpadów) oraz w punkcie EKO-MAST-u położonego w Jaśle, przy ul. Lwowskiej 4. Ponadto pamiętajmy również, że zużyty sprzęt pochodzący z naszych gospodarstw domowych można nieodpłatnie oddać w punkcie sprzedaży, o ile ten zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez kupowany.

Przypominamy także, że od marca ruszył odbiór odpadów zielonych (liście, trawa, drobne gałęzie z przycinki drzew i krzewów, resztki roślinne, itp.) pochodzących z pielęgnacji przydomowych ogródków nieruchomości zamieszkałych. Odpady zielone odbierane są zgodnie z harmonogramem od marca do listopada. Odpady typu liście i drobne resztki roślinne należy gromadzić w workach takich jak na odpady niesegregowane. Natomiast gałęzie w celu umożliwienia ich załadunku należy powiązać w pęki. Odpady zielone należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00. Worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat zbiórki odpadów zielonych i wielkogabarytowych można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle przy ul. Sokoła 8 lub pod nr telefonu 134486380.

Harmonogramy odbioru odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8 oraz na stronie internetowej Miasta Jasła pod adresem:

http://www.jaslo.pl/pl/page/harmonogramy-odbioru-odpadów-2016

Ponadto przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1688), kto:

- umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny – art. 95 ww. ustawy;

- prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł – art. 91 ww. ustawy.

odpady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>