Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 lipca radni podejmą decyzję na co przeznaczyć kwotę 1.907.895,28 zł z budżetu miasta w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:

1)      odsetek bankowych i wpłat za żywność w MOPS, w kwocie 2.050,00 zł,

2)      refundacji wydatków z 2013 r. dotyczy raty do ARP za zakup nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Inkubatora Technologicznego 1.889.560,00 zł oraz za 2014 rok 16.285,28 zł.

Razem uzyskana kwota: 1.907.895,28 zł

Parafialny Klub Sportowy "SAN"

Parafialny Klub Sportowy „SAN”

W efekcie uzyskano wolną kwotę w wysokości 1.982.895,28 zł, którą Urząd Miasta proponuje przeznaczyć na:

1) wykup gruntów wg decyzji Starosty w ramach zadania pn. „Budowa ul. Świerkowej” – w kwocie 31.290,00 zł

2) ul. Tołwińskiego z nowobudowaną drogą za Z-5 w ramach zadania pn. „Modernizacja  ul. Tołwińskiego” – w kwocie 112.964,28 zł

3) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego na dokumentacją do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R – ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” – o kwotę 100.000,00 zł

4) na utworzenie nowego § 4530 dotyczy podatku VAT na pokrycie różnic wynikających z zaokrągleń w kwocie 10,00 zł

5) dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla ZS Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł

6) wykonanie  koreferatu obejmującego inne opcje rekultywacji i finansowej analizy tych opcji w ramach zadania pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł na obszarze HSW S.A” (stawy osadowe i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne) w kwocie 20.000,00 zł

7) wykonanie dokumentacji do zadania pn. „Rewitalizacja zagospodarowania terenów przy budynkach ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8” w kwocie 15.000,00 zł

8) „Zagospodarowanie terenu w Parku Miejskim – mała architektura” – w kwocie 100.000,00 zł

9) „Rewitalizacja Rynku w Rozwadowie I etap” w kwocie 97.540,25 zł

10) „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych do dróg publicznych na terenie Gminy Stalowa Wola” – o kwotę  216.000,00 zł

11) „Dokończenie ogrodzenia stadionu „SAN” w kwocie 80.000,00 zł

12) uzupełnienie planu wydatków w ZAB z tytułu zadań przekazanych do realizacji w kwocie 179.383,75 zł

13) zmniejszenia planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł

14) uzupełnienie środków do zadania pn.  „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjnej” – w kwocie 10.707,00 zł

Czy rzeczywiście w ten sposób zostaną rozdysponowane pozyskane środki i czy znajdą się nowe zadania dowiemy się na najbliższej Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>