Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

18 marca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Stalowej Woli w okręgu Nr 14 obejmującym ulice Generała Leopolda Okulickiego 1a- 27 wszystkie numery, 31-57 numery nieparzyste, 58-84 wszystkie numery, 86-114 numery parzyste, 142 A – 142F.

Wybory te odbędą się zgodnie z przepisami „ starej” ordynacji wyborczej. Jesienią będziemy głosować już na zasadach określonych w „nowej”, kontrowersyjnej i krytykowanej przez różne środowiska, ordynacji wyborczej uchwalonej głosami  posłów i senatorów PiS.

Konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających wynika z faktu, iż do Rady Miejskiej z list PiS wszedł radny Marek Zaremba, który ,jak się okazało ,złożył nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne. Marek Zaremba został uznany za kłamcę lustracyjnego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego Rzeszowie z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt II AKa 64/17. Sąd uznał, że Marek Zaremba  w związku  ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia –  na okres 3 lat nie może zgodnie z art. 21 a ust. 2a i 2b być między innymi wybierany do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów jednostek samorządu terytorialnego i obciążył go kosztami postępowania.

Marek Zaremba (były radny PiS) kłamca lustracyjny

Marek Zaremba (były radny PiS) kłamca lustracyjny

Pan Zaremba nie miał tyle szczęścia, co TW Wolfgang- mąż Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, co do którego IPN uznał, że podpisane przez niego zobowiązanie nie skutkowało współpracą z organami komunistycznej „ bezpieki.” Orzeczenie Sądu Apelacyjnego spowodowało konieczność wygaszenia przez Komisarza Wyborczego mandatu radnego Marka  Zaremby i ogłoszenie wyborów uzupełniających. Współpraca z organami służb bezpieczeństwa PRL w latach 1944-1989 polegała po prostu na donosicielstwie na tych, którzy sprzeciwiali się reżimowi i podejmowali działania, dzięki którym możemy żyć w demokratycznym państwie.

Powody podejmowania współpracy były różne. Tajni współpracownicy za swoje działania otrzymywali różne przywileje, począwszy od konkretnych korzyści majątkowych,  poprzez wydawanie paszportów na wyjazd do krajów kapitalistycznych, awanse w pracy, przydziały dóbr ogólnie niedostępnych takich jak samochody, mieszkania itp.

Tymczasem osoby, które były obiektami zainteresowania służby bezpieczeństwa ponosiły konsekwencje swoich działań między innymi dzięki działaniom (donosom) tajnych współpracowników. Zatrzymania przez milicję, przeszukania mieszkań, aresztowania, karanie przez Kolegia ds. Wykroczeń, Sądy, zwolnienia z pracy, odmowa wydania paszportu (no chyba, że w jedną stronę bez prawa powrotu do Polski) to tylko cześć środków represyjnych stosowanych wobec wrogów ustroju komunistycznego. Działania służb nie ograniczały się tylko do działaczy antykomunistycznego podziemia, obejmowały również członków ich rodzin.

Pan Marek Zaremba walczył o uchylenie wyroku Sądu I instancji i nie udało się. Jest prawomocne orzeczenia Sądu Apelacyjnego, trzeba je uszanować, ale przede wszystkim spojrzeć w lustro i rozliczyć się z samym sobą.

W konsekwencji powyższego mamy 18 marca wybory, co oczywiście generuje koszty, które ponoszą wszyscy mieszkańcy. Weźmy, więc w nich udział i wybierzmy kandydata uczciwego, doświadczonego, takiego, któremu można zaufać. Pamiętajmy nie zawsze szlachetna etykieta gwarantuje dobry wybór.

Autor: Małgorzata Czwarno
Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej RP w Stalowej Woli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>