Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Emeryci coraz częściej decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, bo otrzymywane świadczenia nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jest to bardzo dobry sposób nie tylko na osiąganie większych dochodów, ale również na podwyższenie wysokości emerytury. Przepisy stanowią bowiem, że emeryt, który spełni określone warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego świadczenia.

Praca na emeryturze może wpłynąć na jej wysokość pod warunkiem, że od wynagrodzenia za nią były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Uzyskane w ten sposób zarobki podnoszą podstawę wymiaru emerytury. Ważne jest jednak, aby emeryt złożył wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu. Może również złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń, natomiast osoby pobierające wcześniejsze emerytury obowiązuje limit przychodów. W zależności od wysokości uzyskiwanych zarobków będziemy mieli do czynienia  z zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczeń emerytalnych, a jeżeli nie zostanie przekroczony limit to świadczenie otrzymujemy w dotychczasowej wysokości.

Ponadto zmiany wprowadzone w 2015 r. w zakresie ustalania kapitału początkowego oznaczają, że część  osób może liczyć na wyższe emerytury też z innych względów, dotyczy to zwłaszcza kobiet przebywających na urlopach wychowawczych przed 1999 r. dla których okres sprawowania opieki nad dzieckiem zostanie zaliczony do wysokości kapitału początkowego po 1,3 proc. podstawy wymiaru (poprzednio liczony był po 0,7 proc.) i absolwentów studiów wyższych, którym przy przyznaniu emerytury okres studiów przyjęty do wyliczenia kapitału początkowego ponownie zostanie przeliczony i przyjęty w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę (poprzednie ograniczenie wyliczano w stosunku do okresów składkowych udowodnionych na dzień 31.12.1998 r.)

Jeszcze inna możliwość ustalenia emerytury na nowych zasadach istnieje dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r, które miały ustalone prawo do emerytury wcześniejszej oraz możliwość zastosowania tablic dalszego średniego trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego jeśli będzie to korzystniejsze (poprzednio było możliwe zastosowanie tablic dalszego trwania życia dla wieku ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę).

We wniosku o przeliczenie należy zaznaczyć, o jakie przeliczenie się wnioskuje i dołączyć stosowne dokumenty. Przy przeliczeniu ze względu na staż pracy, konieczne będą świadectwa pracy i zaświadczenie o kontynuowaniu zatrudnienia, a przy przeliczeniu podstawy wymiaru – wysokość zarobków określona na druku ZUS Rp-7.
O doliczanie dodatkowych okresów można wnioskować po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, a więc w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku każdego roku lub po ustaniu ubezpieczenia (zakończeniu pracy) w każdym czasie. Przy przeliczaniu nowych emerytur wystarczy złożyć wniosek bez dodatkowych dokumentów.

Autor: Renata Butryn
Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>