Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Kredyty mają kluczowe znaczenie dla rozwoju samorządów. Dzięki nim można zrobić nie tylko więcej, ale i szybciej. Ale kredyty mają jednak swoją cenę. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu kredytu wiąże się z analizą możliwości jego spłaty z uzyskiwanych przychodów. Jeżeli dany podmiot przeznacza środki uzyskane z kredytu na inwestycje przynoszące dochody to powinien  uwzględniać relacje dochodu do długu oraz koszt obsługi kredytu.

Przenosząc te rozważania na nasze lokalne podwórko, możemy zauważyć, że co prawda miasto zmienia swoje oblicze, powstają rożne przedsięwzięcia, które mają służyć rozrywce i wypoczynkowi przede wszystkim ludzi młodych, ale niepokój powinno budzić to, że powstają one na kredyt. Dla ich utrzymania potrzebne będą  dalsze środki finansowe. Gmina uzyskuje środki finansowe na realizacje zadań zleconych i są one niewystarczające w stosunku do potrzeb oraz do obsługi długu 173 259 000,00 zł. Relacja dochodu do długu wynosiła w 2015 r.  36%,  a obecnie stanowi 46%.

Ten wzrost wskaźników powinien budzić niepokój  Prezydenta, radnych, a przede wszystkim Skarbnika. Niestety, nie widać, aby  te alarmujące dane powodowały zmianę i refleksję. W jaki sposób i z czego będziemy spłacać kredyt i ponosić koszty utrzymania przedsięwzięć mających na celu wyłącznie  zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych. ? Czy w naszym gospodarstwie domowym kupujemy na kredyt luksusowy samochód, czy inne dobra tzw. luksusowe nie mając pewności przychodów na okres jego spłacania. Czy zaciągając kredyt ,bierzemy pod uwagę stałe koszty funkcjonowania naszej rodziny?

Dług Stalowej Woli - mieszkańców. Zaciągnięte kredyty prezydenta i radnych PiS

Dług Stalowej Woli – mieszkańców. Zaciągnięte kredyty prezydenta i radnych PiS

Można podsumować te działania w następujący sposób. Otóż ktoś stwierdza, że powinniśmy kupić nowy samochód, telewizor, komputer itp. i zaciąga w naszym imieniu na ten cel kredyt, który będziemy musieli spłacać – my. To może być bolesne i to w długim okresie czasu. Kredyty łatwo się bierze, trudno spłaca. Nasze miasto straciło chyba, niestety, zdolność kredytową i w związku z tym część zadłużenia stanowią obligacje. Nie sposób pominąć długu nieuwzględnianego w budżecie gminy, zwanego przez specjalistów od finansów publicznych – długiem ukrytym, który obarcza spółki komunalne, a to grozi podniesieniem w przyszłości cen świadczonych przez nie usług.

Nieumiejętna zarządzanie  prowadzące do niebezpiecznego poziomu zadłużenia może prowadzić do przygotowania zlecenia przez RIO planu naprawczego zakładającego przede wszystkim bieżąca spłatę zobowiązań, co zazwyczaj skutkuje radykalnym obcięciem wydatków. Jeżeli jednak RIO uzna, że nie ma szans na powodzenie planu naprawczego, to wówczas jedynym wyjściem jest wniosek do wojewody o likwidację gminy i włączenie jej do sąsiedniej jednostki samorządowej.

Nie mogę sobie wyobrazić, aby ten czarny scenariusz spełnił się, niemniej jednak  przestrogą dla nas niech będą losy amerykańskiego miast Detroit, kiedyś  jednego z najdynamiczniejszych ośrodków gospodarczych świata – dziś bankruta, miasta widma.

Panie Prezydencie, Państwo Radni  proszę o jedno o rozwagę i szacunek dla tego miasta, które powstało dzięki II Rzeczpospolitej jako jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce. Niech realizacja Waszych pomysłów nie spowoduje katastrofy finansowej.

czwarno

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>