Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświęconych różnym sprawom w tym ciekawostek i informacji praktycznych. Pierwszy cykl Kącik Porad Praktycznych poświęcamy szkodliwej reformie edukacji jaką szykuje rząd PiS.

Zapowiadana reforma oświaty może pozbawić wielu nauczycieli pracy lub skazać na pracę w niepełnym wymiarze godzin, co za tym idzie za mniejsze pieniądze. W tej sytuacji przejście na emeryturę z Karty nauczyciela art. 88 może okazać się korzystniejsze finansowo. Również fakt, że emerytura ta jest przeliczana „po staremu” z 10 wybranych lat z ostatnich 20 oznacza, że w wielu przypadkach ta emerytura może być wyższa (nawet o 400zł miesięcznie) niż liczona „po nowemu”, czyli wg zasad obowiązujących przy osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Możliwa jest też odwrotna sytuacja, jeżeli ktoś pracował np. na stanowiskach kierowniczych przez długi okres swojego życia zawodowego. Ważne jest to, że nauczyciel może wybrać korzystniejszą formę przejścia na emeryturę, a po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego już nie.

Należy jednak dokładnie sprawdzić, czy taka emerytura przysługuje, bo po rozwiązaniu stosunku pracy można zostać bez emerytury i bez pracy. Jak to w praktyce skutecznie zrobić? Można np. złożyć wniosek o emeryturę  do ZUS. bez rozwiązania stosunku pracy. Decyzja będzie odmowna, ale w uzasadnieniu ZUS wskaże , czy i z jakiego artykułu emerytura nam przysługuje oraz jaki warunek musi zostać spełniony , aby ją otrzymać.

Kącik Porad Praktycznych

Kącik Porad Praktycznych

Więcej różnych porad praktycznych można znaleźć na różnych portalach oświatowych, związkowych, operując  np. hasłem: Emerytura z Karty nauczyciela (bez względu na wiek). Przepisy art. 88 Karty nauczyciela tworzą pełną i wyczerpującą regulację warunków przejścia na emeryturę nauczycieli bez względu na wiek. Zgodnie z art. 88 ust. 1 nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy mogą przejść na emeryturę. Do 20-letniego okresu pracy w szczególnym charakterze zalicza się okresy pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć.

Ustalając okres zatrudnienia w szczególnym charakterze, nie uwzględnia się okresów:

  1. niezdolności do pracy
  2. urlopu dla poratowania zdrowia
  3. urlopu szkoleniowego
  4. przebywania nauczycieli na urlopie na dalsze kształcenie się
  5. pozostawania nauczycieli w stanie nieczynnym
  6. za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne
  7. urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, okresów służby wojskowej.

Nauczyciele zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli spełnią warunki stażowe do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy. To ostatnie kryterium kwalifikacyjne (czyli rozwiązanie stosunku pracy) może zostać zrealizowane również po tej dacie, jednak ,jak podaje ZUS , przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Nadciąga reforma emerytalna, która  ma obniżyć wiek dla kobiet (60 lat).Nie wiadomo też czy art. 88 Karty nauczyciela zostanie utrzymany w mocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>