Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 27 czerwca, podjęte zostaną ważne drobne inwestycje dla poprawy naszych osiedli, cieszymy się, że idea budżetu obywatelskiego zgłoszona przez radnego Dariusza Przytułę, a poparta przez poseł Renatę Butryn popędziła pana prezydenta do spojrzenia na problemy osiedlowych spraw zgłaszanych przez mieszkańców. 

Ul. Dmowskiego

Ul. Dmowskiego

I tak w budżecie miasta na 2014 rok wygospodarowano środki na następujące zadania:

Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej przy budynkach ul. Dmowskiego 12 – 18 w kwocie 30 774,87 zł.

Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Popiełuszki i Skoczyńskiego w kwocie 10 399,99 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Poniatowskiego 37 i parkingu przy ul. Poniatowskiego 23 i 25 (umowa ze SM) w kwocie 121 196,31 zł.

Modernizacja wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Stalowej Woli w kwocie 40 000,00 zł.

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do PSP Nr 7 w Stalowej Woli w kwocie 60 000,00 zł.

Odbudowa rowów otwartych na os. Charzewice odwadniających tereny przy ul. Sandomierskiej, Ogrodowej i ul. Topolowej w kwocie 80 000,00 zł.

Ponadto podjęta zostanie decyzja przekazania środków dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi w Stalowej Woli. Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 11 000,00 zł remontu budynku „Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza” i infrastruktury towarzyszącej. Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin wieloproblemowych z naszego miasta. Przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykazała nieprawidłowości związane ze stanem technicznym budynku i infrastruktury towarzyszącej. Jak dotąd udało się im wymienić wykładzinę w siłowni i obecnie są na etapie przygotowania się do naprawy schodów. Zakupiono już część materiałów (granit) i w związku z tym poszukują środków na wykonanie prac. Najkorzystniejsza oferta wyniesie 12 300,00 zł, w tym środki własne 1 300,00 zł, a brakująca kwota to 11 000,00 zł. W związku z powyższym miasto udzieli pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego na łączną kwotę 11 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>