Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Dzień 29 października 2015 r. przeszedł ponownie do historii miejscowości Gać koło Przeworska. Po wielu latach ponownie otwarto budynek, którego historia sięga roku 1932.

Jak napisane jest w publikacji Ochotniczego Hufca Pracy z okazji otwarcia wyremontowanego historycznego budynku: „Przez wiele lat poszukiwano pomysłu na zagospodarowanie zabytkowego obiektu Uniwersytetu Ludowego w Gaci. Marzeniem był powrót do korzeni i jak najszybsze uruchomienie działalności w kierunku edukacji i kształcenia młodzieży nie tylko z regionu, województwa czy kraju ale również z zagranicy”.

W kwietniu 2015 r. Komenda Główna OHP, której Komendantem jest Marian Najdychor, nawiązała współpracę z Wójtem Gminy Gać – Grażyną Pieniążek. Wówczas Komendant Główny OHP wyraził nadzieję, że przy zaangażowaniu obu stron Gacki Uniwersytet stanie się sztandarowym obiektem edukacyjnym na Podkarpaciu. Podpisanie umów między stronami doszło podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Gać. Użyczenie budynku zostało zawarte na okres 25 lat na potrzeby OHP.

W uroczystości otwarcia wyremontowanej i przekazanej dla OHP nowego Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży wzięli udział m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, synowie Zofii i Ignacego Solarzy, Andrzej Solarz oraz Wojciech Solarz, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Grażyna Stojak, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rady programowej Podkarpackiej WK, przedstawiciele instytucji współpracujących oraz wszyscy Dyrektorzy jednostek OHP na Podkarpaciu.

Po gruntowym remoncie budynku głównego po Orkanowym Uniwersytecie Ludowym, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży będzie mógł rozpocząć swoją działalność na rzecz lokalnej młodzieży. Oficjalnie budynek poprzez przecięcie wstęgi otworzyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniasz-Kamysz, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wojewódzka Komendant OHP Magdalena Anna Andrzejak, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Andrzej Solarz, Wojciech Solarz. Poświęcenia obiektu dokonali Proboszcz Parafii NMP w Gaci ks. Wiesław Pytko oraz wojewódzki Duszpasterz ks. Wiesław Bednarz.

Druga część uroczystości odbyła się w miejscowym Domu Strażaka w Gaci. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas swojego wystąpienia podkreślił, iż miejsce to jest mu wyjątkowo bliskie, ze względu na pochodzenie, dodając również, że na rynku pracy poradzą sobie w tym momencie tylko i wyłącznie zawodowcy, czyli ci, którzy mają fach w ręku, mają dobry zawód. Dodał, iż warto wrócić do fachowców, którzy w nowoczesnej technologii, ale też w tradycyjnym rzemiośle będą wyspecjalizowani. Miejsce, które daje taką możliwość kształcenia i nabywania praktycznych umiejętności właśnie powstało w Gaci.

Po Uroczystym otwarciu Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gać przez Przewodniczącego Rady Lesława Stańko swój wykład o „Historii i tradycji Uniwersytetu Ludowego w Gaci” wygłosiła Zofia Stańko. Natomiast prezentację „Koncepcji działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży OHP w Gaci” omówiła Wojewódzka Komendant Podkarpackiej WK OHP Magdalena Anna Andrzejak, a „Współpracę samorządu lokalnego z OHP” przedstawiona została przez Wójta Gminy Gać Grażynę Pieniążek.

Ochotnicze Hufce Pracy dziś…..

Ochotnicze Hufce pracy są instytucją rynku pracy. Realizują kompleksową działalność w zakresie rynku pracy adresowaną do młodzieży w wieku 15 – 25 lat. W ramach tej działalności świadczone są następujące usługi:

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- organizacja szkoleń,

- programy rynku pracy.

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP realizuje od 2014 roku program „Gwarancje dla Młodzieży” wspierany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

OHP to też Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Regionalne Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży, Hufce Pracy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>