Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – to projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gmina Miasta Sanoka otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z WWPE (Władza Wdrażająca Programy Europejskie).

Celem projektu było dostarczenie komputerów wraz z dostępem do Internetu dla 300 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej na terenie miasta. Projekt został bardzo dobrze przyjęty społecznie. Gmina zrealizowała już pierwszy Etap projektu, obejmujący dostarczenie mieszkańcom Gminy Miasta Sanoka, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 300 komputerów wraz z Internetem.

Obecnie, Gmina Miasta Sanoka realizuje drugi Etap projektu, w ramach którego Gmina zobowiązana jest do utrzymania osiągniętych wskaźników projektu (etap zapewnienia trwałości projektu).

Władza Wdrażająca Programy Europejskiej kwestionuje kwalifikowalność części wydatków poniesionych przez Gminę w ramach realizacji I Etapu projektu co grozi zwrotem przez gminę Sanok kwoty 1 800 000 zł dotacji.

Gmina podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy w sposób polubowny.Rozważany jest jednak scenariusz wystąpienia na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia tej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>