Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Autor: Dariusz Przytuła. Czym się różni Budżet Obywatelski od spotkań prezydenta Nadbereżnego? Spotkania Nadbereżnego to obiecanie mieszkańcom, co i tak nie musi być wykonane w odpowiednim czasie i co może być w ogóle niewykonane i pozostać tylko samą obietnicą. Budżet Obywatelski to wydzielona kwota z budżetu miasta, która jest do dyspozycji na propozycje mieszkańców, którzy sami te propozycje zgłaszają. Nie ma możliwości nie wykonania zadania. Zadanie musi być wykonane w ciągu roku budżetowego lub 2 lat.

Pan Nadbereżny spotykając się z mieszkańcami obiecuje, nie realizuje. Byłem na takim spotkaniu na moim osiedlu Centralnym, gdzie się wychowałem i gdzie mieszkam. Piękny namiot, cukierki, ciepła herbata, ciasteczka, baloniki, ulotki. Naczelnik wydziału z mapami OKRĘGU WYBORCZEGO danego radnego. Mieszkaniec zgłasza propozycję np. chodnik. Pan Nadbereżny pyta naczelnika, to nasz teren czy spółdzielni, naczelnik sprawdza i odpowiada: spółdzielni. To niestety trzeba się zwrócić do spółdzielni.

W Rzeszowie do podziału jest 7,5 mln zł na 2018 r.

W Rzeszowie do podziału jest 7,5 mln zł na 2018 r.

Tak było z parkingiem między blokami Okulickiego 30 i 28 jaki mieszkańcy poprosili o pomoc pana Nadbereżnego w sprawie interwencji. Razem z mieszkańcami zebraliśmy podpisy przeszło 100 podpisów i nic pan Nadbereżny nie zdziałał. Wysłał urzędnika, który można napisać, wzruszył ramionami i na tym się skończyło. Mieszkańcy dalej dostają mandaty za złe parkowanie, ponieważ nie ma gdzie parkować.

Międzyczasie oddano II etap parkingu wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7, którego byłem wnioskodawcą, miejsc przybyło, ale ci, którzy parkowali na parkingach wzdłuż ulicy Okulickiego przy PKS i Tesco, przenieśli się na nowy parking i dalej nam mieszkańcom Okulickiego 30 i 28 brakuje miejsc do parkowania.

Spotkania pana Nadbereżnego to czysta kampania wyborcza w okresie wrześniowym, która będzie trwała też we wrześniu 2018 roku jako kampania wyborcza za darmo z budżetu miasta. Mieszkańcy otrzymują przesyłki ze zdjęciami radnych, których mają zapamiętać i którzy będą mieć takie samo zdjęcie w ulotce wyborczej.

Taka jest różnica między Budżetem obywatelskim, jako uchwałą, a spotkania wyborcze radnych i Nadbereżnego?

Teraz przedstawię jak wygląda to na Podkarpaciu oraz w Gdańsku. Dane zadanie to nie tylko obietnica i uśmiech radnego i prezydenta. Uściśnięcie rączki, wręczenie krówki i balonika. To zadanie, które będzie zrealizowane gdyż wszystko jest uchwalone i prawnie zabezpieczone.

Rzeszów: Do podziału jest 7,5 mln zł. Głos można oddać już teraz we wrześniu. Na liście zgłoszonych przez mieszkańców Rzeszowa są takie inwestycje jak: Smart Centrum, ścieżka zdrowia z tyrolką, remont chodników, festiwal patriotyczny, działania dla emerytów i rodzin. 87 zadań podzielono na trzy kategorie. W pierwszej ujęto propozycje modernizacji lub budowy infrastruktury ogólnomiejskiej. Druga kategoria to zadania osiedlowe, a trzecia – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W pierwszej kategorii komisja zakwalifikowała do głosowania 19 propozycji. W drugiej i trzeciej jest ich po 34. Głosowanie potrwa do 6 października.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą w nim wziąć udział na dwa sposoby. W formie elektronicznej trzeba wypełnić kartę do głosowania zamieszczoną na stronie internetowej www.bo.erzeszow.pl. Drugi sposób wymaga wypełnienia karty papierowej, która jest dostępna w internecie (w biuletynie informacji publicznej na stronie www.rzeszow.pl) oraz w punktach głosowania na terenie Rzeszowa.

Punkty te mieszczą się m.in. w ratuszu, w Biurze Rady Miasta Rzeszowa (al. Pod Kasztanami 8) oraz w punktach obsługi mieszkańców w centrach handlowych Nowy Świat, Millenium Hall, Galeria Rzeszów, Plaza i hipermarkecie Bi1.

Można je dostać także w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku osiedla, na którym nie ma filii RDK, punkt do głosowania będzie działał w siedzibie rady osiedla. Kartę do głosowania trzeba wrzucić osobiście do urny w punkcie do głosowania. Wcześniej pracownik urzędu zweryfikuje tożsamość mieszkańca (na podstawie dokumentu ze zdjęciem) i sprawdzi, czy jest on uprawniony do głosowania.

Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy zameldowani w Rzeszowie. W przeciwnym wypadku głosować można wyłącznie w formie papierowej.

Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje po jednym głosie na każdą z trzech kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z ich oznaczeniem na liście. – Wpisanie na karcie numeru niezgodnie z kategoryzacją zadań powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem. A dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru oznacza nieważność całej karty.

Gdańsk: Do podziału jest 11,2 mln zł – kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 34 dzielnicach, 2,8 mln zł Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie. Od 18 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi, Władysławowa i Pruszcza Gdańskiego mogą głosować na projekty do budżetu obywatelskiego w swoich miastach. Drugi rok z rzędu budżet obywatelski ma charakter metropolitalny i głosowanie odbywa się w całej aglomeracji w tym samym czasie.

Konsultacje obejmują teren całego miasta. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe w Gdańsku, które do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 marca 2017 roku ukończyły 16 lat.

Konsultacje społeczne projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” są wieloetapowe, mają charakter bezpośredni i równy. Realizowane będą poprzez:

1) zbieranie drogą elektroniczną propozycji projektów do realizacji,

2) wybór pomiędzy przedstawionymi propozycjami projektów w drodze głosowania.

Procedura ustalania „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku” rozpocznie się z dniem 1 marca 2017 roku i potrwa do dnia 6 października 2017 roku.

Na terenie Miasta Gdańska można głosować w wybranych miejscach:

1. Urząd Miejski w Gdańsku i Punktu Obsługi Mieszkańców

2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

3.  Siedziby Rad Dzielnic

4. Strefy BO czyli żółte namioty budżetu obywatelskiego w gdańskich dzielnicach.

Projekt Budżetu Obywatelskiego, jednoczy mieszkańców, uczy samorządności i współdziałania, odpowiedzialności i kontroli władzy.

Pełna lista propozycji do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

KATEGORIA I:

 1. Budowa kompleksu bezpiecznych miejsc postojowych i wiat na rowery przy: szkołach, urzędach, bibliotekach, miejscach publicznych.
 2. Stacja pomiaru rowerzystów.
 3. Wykonanie oświetlenia od Zakładu Karnego do końca ulicy Spichlerzowej.
 4. Od przedszkola do seniora – łączy nas sport” – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie.
 5. Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie.
 6. Remont i modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.
 7. Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska – parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów.
 8. WSPIERAMY NASZE BIBLIOTEKI – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich oferty usług elektronicznych.
 9. Rzeszów w dłoni.
 10. SMART CENTRUM – wyposażenia osiedli Śródmieście Północ i Śródmieście Południe, rzeszowskiego rynku i okolic dworca w nowoczesne, multimedialne tablice informacyjne, interaktywne mapy turystyczne miasta, wi-fi w rynku i Pl. Cichociemnych.
 11. SMART BULWARY – ścieżka biegowa, wi-fi, inteligentne wyposażenie wypoczynkowe.
 12. Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy ZSP Nr 6 w Rzeszowie ul. Krzyżanowskiego 24 (modernizacja kortu tenisowego i budowa bieżni).
 13. Bezpieczne miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 14. Remont nawierzchni dróg miejskich na Osiedlu Nowe Miasto wg załącznika graficznego.
 15. Poprawa estetyki miasta i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.
 16. Wykonanie oświetlenia wzdłuż trasy rowerowo-spacerowej na odcinku od „Tęczowego Mostu” do „Mostu Zamkowego”.
 17. Budowa chodnika, ciągu pieszego łączącego al. Rejtana poprzez plac Allerharda z ul. Ułanów i Miodową.
 18. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 38 w Rzeszowie.
 19. Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie ul. Solarza 12.

KATEGORIA II:     

 1. Wymiana nawierzchni chodników w pasażu między ul. Dąbrowskiego a ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw Instytutu Muzyki).
 2. Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno.
 3. Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (numer działki: 1895/2,  obręb 218).
 4. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie.
 5. Zagospodarowanie terenów zielonych obok II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie znajdującego się na Osiedlu Pułaskiego w Rzeszowie.
 6. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7.
 7. Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie.
 8. Wykonanie oświetlenia wokół Przedszkola Nr 41 na ul. Dominikańskiej 2.
 9. Remont nawierzchni ul. Szwoleżerów i części ul. Podchorążych – od ul. Szwoleżerów do ul. Rycerskiej.
 10. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” na działkach nr 1175 i 1164 obr. 215 w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej w Rzeszowie.
 11. Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego (numery parzyste).
 12. Wykonanie miejsc postojowych na terenie zielonym  przylegającym do istniejącego parkingu (działka 819 obręb 213 Rzeszów).
 13. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40.
 14. Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2.
 15. Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na Osiedlu Budziwój.
 16. Remont nawierzchni ul. Zbyszewskiego od ul. Solarza do ul. Kotuli.
 17. Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Gimnazjum Nr 1 (od 1 września Szkoła Podstawowa Nr 31) przy ul. Pułaskiego 11.
 18. Uzupełnienie infrastruktury boiska przy ul. Rymanowskiej w Rzeszowie.
 19. Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na Osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej.
 20. Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen „Grota” Roweckiego.
 21. Park na Osiedlu Miłocin miejscem odpoczynku i rekreacji. Budowa parku otwartego wraz ze ścieżką dydaktyczną i urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci oraz dorosłych.
 22. Rozbiórka budynku przy ul. Świadka 7A, na działce 1551 obr. 208 (dawny Komisariat Policji Nr 1) i w jego miejsce budowa wiaty rowerowej lub zespołu wiat dla mieszkańców tej części Rzeszowa.
 23. Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie – Osiedle Nowe Miasto.
 24. Remont parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie – Osiedle Nowe Miasto.
 25. Sąsiedzka Strefa Wypoczynku Osiedla Kmity i Osiedla Wzgórza Staroniwskie – grill i zabawa.
 26. Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej.
 27. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Leskiej w Rzeszowie na wysokości budynku Biecka 17 na działkach nr 3730/8, 3742/4, 3738/8, 3744/5, 3756/5, 3767/8 obr. 222 należących do Gminy Miasto Rzeszów.
 28. Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia (Os. Mieszka I).
 29. Modernizacja parkingu wzdłuż ulicy Miłocińskiej – przy ul. Osmeckiego i Miłocińskiej.
 30. Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 5 na ulicy Beskidzkiej m. in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej.
 31. Siłownia zewnętrzna typu Street Workout dla młodzieży i dorosłych na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami: Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką.
 32. Modernizacja chodnika przy ul. Matuszczaka o długości ok. 200 metrów usytuowanego po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Rymanowską do pętli autobusowej MPK przed firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (wcześniej WSK Rzeszów).
 33. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3 ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Sportowa.
 34. Budowa trybuny przy boisku sportowym na terenie Szkoły nr 14 na Staroniwie.

KATEGORIA III:   

 1. Rzeszowski Rajd Rowerowy.
 2. 4 czerwca – Rzeszowski Dzień Wolności.
 3. Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych.
 4. Żyj pełnią życia: Teatr, poezja i sport dla młodych I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie.
 5. Przegląd amatorskich zespołów wokalno-instrumentalnych – integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli.
 6. Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne.
 7. Festiwal piosenek dla dzieci „Staroniwskie Promyczki”.
 8. „Piastowie i Dzieci” Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów.
 9. Pakiet Edukacyjno – Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.
 10. Dzień dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora.
 11. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli.
 12. Biblioteka jest OK – cykl imprez promujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r.
 13. Z kulturą przez pokolenia.
 14. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie.
 15. AZeteSiacy swojemu Miastu – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne.
 16. Rzeszów wytwórnią talentów – Piosenka o Rzeszowie.
 17. „RZESZOWSKIE SENIORALIA” – cykl imprez.
 18. Pożegnanie lata na Osiedlu Zwięczyca – piknik integracyjno-sportowy.
 19. Cyfrowe szkolenia dla osób starszych – SMART SENIOR.
 20. SMART/INTELIGENTA EDUKACJA – zajęcia z kodowania i programowania dla dzieci rzeszowskich szkól podstawowych.
 21. ZDROWIE KOBIETY – NASZYM ZDROWIEM – przeprowadzanie darmowych szkoleń badania piersi z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów medycznych do diagnostyki nowotworowej.
 22. 100-lecie Kolejowej Orkiestry Dętej przy węźle kolejowym PKP w Rzeszowie.
 23. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną – Rzeszowski Zalew 2018.
 24. Organizacja ligi amatorskiej w piłce nożnej dla dzieci i dorosłych.
 25. „Rzeszowski Tydzień Zwierząt 2018”.
 26. „Od Juniora do Seniora” Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe.
 27. Piknik rodzinny z Mariną Rzeszowską „Odkrywamy Lisią Górę”.
 28. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018.
 29. „K I M: Kulturalna Integracja Międzypokoleniowa”.
 30. „Festiwal Patriotyczny Rzeszów”
 31. „REGGAE NAD WISŁOKIEM”.
 32. „AKTYWNY SENIOR” – CYKL WYJAZDÓW DLA SENIORÓW
 33. Organizacja pozalekcyjnych, dobrowolnych i nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych w szkołach i przedszkolach w Rzeszowie.
 34. „Szczęśliwa Rodzina”.  Propagowanie idei Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Autor: Dariusz Przytuła

Informacje z: resinet.pl , rzeszow.naszemiasto.pl , rbo.rzeszow.pl , gdansk.pl/budzet-obywatelski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>