Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Do 14 listopada br. mieszkańcy Dębicy będą mogli składać projekty do tegorocznej, trzeciej już edycji budżetu obywatelskiego Dębicy. W tym roku na projekty został przeznaczony 1 milion złotych. Z tej kwoty 650 tys. złotych zostanie przeznaczonych na projekty osiedlowe, a 350 tysięcy na projekty ogólno- miejskie. Zgłaszać projekty mogą mieszkańcy oraz rady osiedlowe. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Dębicy.

W budżecie obywatelskim na 2018 rok mieszkańcy i Rady Osiedlowe  będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:

1)      Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury ogólnomiejskiej

2)      Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej

Na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu infrastruktury ogólnomiejskiej z całości budżetu obywatelskiego na rok 2018 przeznaczonych zostanie  350 tysięcy złotych. 650 tysięcy zł z budżetu obywatelskiego zostanie natomiast przeznaczonych na budowę, modernizację lub remont infrastruktury osiedlowej, przy czym wartość jednej zgłoszonej inwestycji osiedlowej nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych.

Podobnie jak w ostatnich dwóch latach projekt zadania należy złożyć na odpowiednim formularzu (dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i w  sekretariacie burmistrza). Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłoszenia projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii. Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez internet.

 „To już trzecia edycja dębickiego budżetu obywatelskiego. Dwie dotychczasowe edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Dębicy, którzy złożyli łącznie ponad sto dziesięć  projektów różnych zadań.  Niejednokrotnie zaskakująca była różnorodność zgłoszonych projektów i rozmaitość zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb, których realizacji chcieliby m.in. na swoich osiedlach. W tym roku do  14 listopada będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego”- mówi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Uruchomienie w Dębicy budżetu obywatelskiego na który radni po raz pierwszy wyrazili zgodę 3 lata temu ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców Dębicy w podejmowaniu decyzji odnoście przedsięwzięć, które będą realizowane w mieście. Dotyczy to zarówno mniejszych inwestycji osiedlowych jak również inwestycji ogólno miejskich które są znacznie kosztowniejsze i wymagają większych nakładów finansowych.  Władze miejskie chcą aby mieszkańcy przez udział w konsultacjach społecznych wyrazili swoje preferencje dotyczące inwestycji realizowanych w mieście.

W dwóch poprzednich edycjach mieszkańcy zadecydowali o realizacji w ramach budżetu obywatelskiego m.in. takich inwestycji jak modernizacja i remont parku zabytkowego DK Śnieżka ul. E. Bojanowskiego,  spektakl – widowisko taneczne „Magia wokół nas”, rozbudowa Street Workout Parku mieszczącego się w ogródku jordanowskim, budowa Pumptracka na terenie Parku im. Skarbka – Borowskiego, budowa skoczni do skoku w dal przy boisku wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej nr 10 czy docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego głosy na projekty oddało ogółem 4794 osoby, w drugiej edycji liczba głosujących wzrosła do 9557 osób.

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego – harmonogram :

  1. Do 14  listopada 2017 – zgłaszanie propozycji zadań
  2. Od 14 listopada do 7 grudnia 2017 – weryfikacja zgłoszonych propozycji
  3. 8 grudnia 2017 – ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania
  4. Od 9 do 17 grudnia 2017 – głosowanie
  5. 18 grudnia 2017 – ogłoszenie wyników

Autor: Marzena Mordarska – Czuchra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>