Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Pani Poseł Renata Butryn serdecznie zachęca mieszkańców Stalowej Woli do przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie naszego miasta. 1% podatku to „złota kropla w morzu potrzeb”, bardzo potrzebna i bardzo pomocna. W ten sposób wesprzecie Państwo wiele szlachetnych inicjatyw, prospołeczne działania i przyczynicie się do powiększania obszarów tego, co dobre i właściwe. Organizacje działające lokalnie pomagają innym, integrują środowiska i pozwalają na rozwijanie pasji i talentów” – mówiła posłanka na konferencji 23 lutego 2015 roku.

Akcja społeczna Poseł Renaty Butryn

Akcja społeczna Poseł Renaty Butryn

Jak łatwo przekazać 1% podatku:

https://www.youtube.com/watch?v=FFT_8RI8rT4

 

STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKA”

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000015673

Działalność: terapia-rehabilitacja, animowanie działań samopomocowych, integracja na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności na rzecz kobiet po radykalnej operacji piersi z powodu nowotworu, leczonych chemią i naświetleniami.

„ANIMUS” STALOWOWOLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE

ul. Jana Pawła II 4/65, 37-450 Stalowa Wola, KRS: 0000237507

Działalność: propagowanie i nauka dobrej fotografii wśród własnych członków i kandydatów, a także w środowisku amatorów tej sztuki; warsztaty fotograficzne, zajęcia praktyczne i wykłady z różnych dziedzin fotografii dla bardzo różnych grup słuchaczy.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ „CRESCENDO”

ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola, Narutowicza 11, KRS:0000226770

Działalność: kultura, sztuka, edukacja muzyczna; organizacja koncertów muzyki profesjonalnej z udziałem wybitnych polskich artystów; organizacja warsztatów muzyki ludowej, wyjazdów edukacyjnych do opery i filharmonii.

„DZIECIAK „STOWARZYSZENIE PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W STALOWEJ WOLI

ul. Ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000323895

Działalność: promowanie właściwych postaw rodzicielsko-wychowawczych; nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi; wyposażenie placówek przedszkola dla potrzeb dzieci.

„FLORIAN” KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI

ul. Floriańska 5, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000219906

Działalność: pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej; świetlica socjoterapeutyczna; wyrównywanie szans niepełnosprawnych w społeczeństwie; pomoc doraźna oraz specjalistyczna dla rodzin.

FUNDACJA STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ POD WEZWANIEM MARKA AURELIUSZA W STALOWEJ WOLI

ul. Ks. J. Popiełuszki 17a, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000165529

Działalność: na rzecz środowisk dotkniętych chorobą alkoholową, pomoc trzeźwiejącym alkoholikom w powrocie do wszystkich funkcji społecznych.

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU – ODDZIAŁ TERENOWY W STALOWEJ WOLI

ul. Hutnicza 14,  37-450 Stalowa Wola, KRS:0000173505

Działalność: na rzecz dzieci rodzin z autyzmem.

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „LASOWIACY” IM.IGNACEGO WACHOWIAKA

ul. Komisji Edukacji Narodowej 9/2 , 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000042621

Działalność: pomoc i wspieranie dzieci i młodzieży z ZPiT „Lasowiacy” i „Mali Lasowiacy”; promocja wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

KLUB SPORTOWY „MET-BUD MOSIR”

ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000338087

Działalność: sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna

MIEJSKI KLUB TENISOWY STALOWA WOLA

ul. Skoczyńskiego 3,  37-450 Stalowa Wola, KRS:0000015863

Działalność: organizacja imprez i zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych; organizowanie gry nauki w tenisa; organizowanie imprez i zajęć dla uczniowskich klubów sportowych; zapewnienie czynnym członkom Klubu opieki trenersko – instruktorskiej i lekarskiej w zakresie podstawowych badań sportowych.

„NADZIEJA” STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI

al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000180506

Działalność: udzielanie pomocy osobom szczególnej troski; tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin; prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej; rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących, wspieranie działalna rzecz niepełnosprawnych; promocja osób z chorobą psychiczną.

„ORATORIUM” STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA

ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000022794

Działalność: opieka nad dziećmi i młodzieżą pochodząca z rodzin wieloproblemowych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym ubogich i wielodzietnych, z terenu miasta i powiatu. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna dziecku i rodzinie, interwencja kryzysowa, terapia zajęciowa.

„POKÓJ I DOBRO” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI – ROZWADOWIE

ul. Klasztorna 27 , 37-464 Stalowa Wola, KRS:0000229275

Działalność: kultura, charytatywność, oświata, działalność społeczna.

„POLITRAUMA” STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

ul. Staszica 4,37-450 Stalowa Wola, KRS:0000134494

Działalność: zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej; pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach w zakupie sprzętu ortopedycznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO MIASTA I POWIATU

ul. Mickiewicza 16, 37-450 Stalowa Wola, KRS: 0000011600

Działalność: edukacja diabetologiczna, charytatywność, pomoc psychoterapeutyczna.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY „PRZYJACIELE ZIEMI”

ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000247819

Działalność: kształtowanie świadomości ekologicznej i propagowanie zdrowego stylu życia; sadzenie drzew; walka o czyste środowisko.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ „RATOWNIK”

al. Jana Pawła II 27,  37-450 Stalowa Wola, KRS:0000052238

Działalność: wspieranie działań ratownictwa i ochrony ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a zwłaszcza pozyskiwanie środków przeznaczonych na wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny i ratowniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych oraz sprzęt ratowniczy.

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „RING SIKORSKI STALOWA WOLA”

ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola, KRS: 0000506678

Działalność: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJA „SOLIDARNI STALOWEJ WOLI”

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000228561

Działalność: na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, edukacji i oświaty;  osób i rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

STOWARZYSZENIE SPORTIS

ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000089070

Działalność: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

SPARTA” MIEDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY

ul. Staszica 2, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000043375

Działalność: organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

STOWARZYSZENIE ŁĄCZNOŚCI I POMOCY RODAKOM WE LWOWIE I NA KRESACH W STALOWEJ WOLI

ul. Wojska Polskiego 9,  37-450 Stalowa Wola, KRS:0000161713

Działalność: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PORADNI LECZENIA OSTEOPOROZY I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola, KRS: 0000024883

Działalność: charytatywna; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

„SZANSA” STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000015850

Działalność: prowadzenie NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Stalowej Woli; prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; organizowanie szkoleń; organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.

„VICTORIA” KATOLICKI KLUB SPORTOWY  PRZY BAZYLICE MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W STALOWEJ WOLI

ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola, KRS:0000136863

Działalność: prowadzenie systematycznych treningów sportowych; udział w zawodach; organizacja obozów i imprez sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>